Udostępniliśmy do ruchu wyremontowany wiadukt w ciągu DK78 w Zawierciu

Zoptymalizowaliśmy organizację pracy tak, aby w pierwszej kolejności wykonać roboty na części przejazdowej. Taki sposób prowadzenia prac zaowocował wcześniejszym usunięciem utrudnień i oddaniem obiektu do ruchu prawie 2 miesiące przed terminem umownym.Prace wykończeniowe, w obrębię inwestycji, jeszcze trwają, ale nie powodują one ograniczeń w ruchu ani na drodze krajowej, ani na przejeździe pod obiektem.  

 

Wybudowany w 1970 roku wiadukt położony jest w km 119+569 drogi krajowej nr 78, nad linią kolejową i ulicami miejskimi – Towarową, Kościuszki i Okulickiego w Zawierciu. Jego remont polegał m.in. na rozbiórce istniejących elementów wyposażenia i ich odtworzeniu wraz z reprofilacją płyty pomostowej i wymianą izolacji płyty pomostowej, naprawie konstrukcji nośnej oraz podpór wiaduktu. Ponadto w zakres remontu wchodzi odtworzenie nawierzchni na dojazdach, przycinka drzew oraz wykonanie prac porządkowych. 

 

Wartość robót wyniesie 8 725 499,05 zł. 

 

Kalendarium 

2 grudnia 2019 r. - podpisanie umowy 

9 grudnia 2019 r. - przekazanie placu budowy 

16 grudnia 2019 r. - rozpoczęcie robót 

7 października 2020 r. - oddanie do ruchu wszystkich pasów jezdni 

30 listopada 2020 r. - termin umowny zakończenia remontu

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.