Postęp prac na budowie obwodnicy Kępna w ciągu S11

Prace na budowie prawie 7-kilometrowego drugiego etapu obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 idą zgodnie z planem. Na prawie całej długości realizowanego odcinka układane są kolejne warstwy konstrukcji nawierzchni - wzmacniająca, podbudowy oraz wiążącaZaawansowanie prac

Poza układaniem kolejnych warstw trwają prace przy wykopach, budowie nasypów oraz humusowaniu skarp i rowów. Wykonawca realizuje prace przy dziewięciu obiektach mostowych, w tym na niektórych już w zakresie wyposażenia obiektu w drogowe bariery ochronne.

 

Na październik zaplanowano prace przy montażu barier ochronnych na dojazdach do obiektów mostowych oraz montaż schodów skarpowych, balustrad schodów skarpowych oraz umocnieniu skarp poprzez humusowanie.

Prowadzone są roboty elektroenergetyczne w zakresie budowy oświetlenia drogowego oraz roboty w branży sanitarnej oraz teletechnicznej.

 

Przebieg i zakres prac

Budowana droga początkowo będzie dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu (do węzła Kępno Wschód), a następnie jednojezdniowa (do węzła Baranów) o nośności 11,5 tony/oś i włączy się do istniejącego przebiegu drogi krajowej nr 11.

 

W ramach inwestycji powstanie siedem obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej, w tym najdłuższe - most w ciągu drogi ekspresowej nad rzeką Samicą oraz most w ciągu drogi ekspresowej nad rzeką Jamnicą oraz dwa wiadukty nad drogą S11 (w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową). Powstaną dwa węzły drogowe: Kępno Wschód (połączenie z drogą wojewódzką nr 482) oraz Baranów (połączenie z DK11). Realizowany odcinek jest bezpośrednio powiązany z wybudowanym w ramach drogi ekspresowej S8 węzłem Kępno-Krążkowy.

 

Na obwodnicy powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

 

Tranzyt na obwodnicę

Drugi etap obwodnicy Kępna wyprowadzi z miasta ruch tranzytowy na osi północ - południe w ciągu obecnej DK11, a przyszłej S11. Ułatwiony zostanie dojazd do Kępna od strony drogi ekspresowej S8 i ułatwione zostanie połączenie z drogą krajową nr 39 w kierunku Namysłowa. Zakończenie prac w ramach II etapu obwodnicy Kępna planowane jest w III kw. 2021 r.

 

Kalendarium

2008 r. - opracowano Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe etap II budowy drogi ekspresowej S11 Obwodnica Kępna

9 listopada 2009 r. - złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

22 marca 2010 r. - uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wydaną przez RDOŚ w Poznaniu

7 kwietnia 2014 r. - wniosek do RDOŚ w Poznaniu o zajęcie stanowiska, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo i nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 22 marca 2010 r.

18 kwietnia 2014 r. - RDOŚ w Poznaniu wydał postanowienie, w którym stwierdził, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 22 marca 2010 r.

7 października 2015 r. - ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj

2 października 2017 r. - podpisano umowę z wykonawcą II etapu obwodnicy

14 czerwca 2019 r. - uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.