Podpisaliśmy umowę na remont nawierzchni autostrady A4 pomiędzy węzami Kąty Wrocławskie, a Wrocław Południe

Wykonywane prace związane będą z wymianą nawierzchni na jezdni południowej (w kierunku Katowic) w km od 139,1 do 139,7.W ramach zdania sfrezowana zostanie stara nawierzchnia, wykonane będą warstwy: wiążąca i ścieralna, uzupełnione zostaną pobocza z frezu bitumicznego, naprawione dylatacje bitumiczne, a także wykonane oznakowanie poziome. W trakcie prowadzenia prac będę występowały utrudnienia w postaci zwężenia jezdni i ograniczenia prędkości jazdy.

 

Wykonawca w najbliższych dniach planuje rozpoczęcie robót. O czym będziemy niezwłocznie informować.

Termin rozpoczęcia prac uzależniony jest od warunków atmosferycznych.

 

Wartość umowy: 716.565,93 zł brutto

Wykonawca: Eurovia Polska S.A.

Zakończenie robót planowane jest w ostatnim tyogdniu października br.