Droga ekspresowa S-1 Bielsko-Biała - Skoczów - Cieszyn roboty niezakończone
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, iż w dniu 7.11.2006 r. został podpisany kontrakt na roboty budowlane w ramach projektu budowy drogi ekspresowej S-1 Bielsko-Biała – Skoczów – Cieszyn

  • wykonawca: konsorcjum: Dragados S.A./ Polimex - Mostostal S.A.
  • wartość kontraktu: 21,4 mln EUR (brutto)
  • Termin realizacji przedmiotu Umowy - 9 miesięcy od daty rozpoczęcia robót z tym, że do powyższego okresu nie wlicza się czasu pomiędzy 15 grudnia i 15 marca.

Roboty obejmują:

  1. Budowę drogi ekspresowej – jezdni północnej i południowej
  2. Budowę węzła Skoczów i Brenna
  3. Budowę połączenia ulicy Ciężarowej z ulicą Górny Bór i obiektu mostowego w ciągu ulicy Ciężarowej
  4. Roboty mostowe na 11 obiektach

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w 75%

Kontrakt ten obejmuje zadanie dokończenia robót porzuconych przez upadły PRinż S.A. i Hydrobudowę – 6. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie domagać się od obu wykonawców pokrycia strat tj. kosztów robót poprawkowych, różnicy miedzy wartością robót w nowym i pierwotnym kontrakcie a także kosztów przeprowadzenia przetargu.