Czas domknąć S7 na południu. Rozpoczynamy prace nad studium korytarzowym dla odcinka od Krakowa do Myślenic.

Bez wstępnego etapu przygotowania inwestycji (czyli studium korytarzowego - SK) nie możemy przygotować całego zadania i później zbudować danej drogi. Dlatego prowadzimy intensywne prace koncepcyjne dla nowych tras. Kilka dni temu zaprezentowaliśmy studium korytarzowe dla drogi ekspresowej S5 od Ostródy do Nowych Marz. Teraz przyszedł czas m.in. na drogę ekspresową S7 od Krakowa do Myślenic. Jedna z najważniejszych dróg w Polsce. S7 od morza do Tatr! 

Domykamy ciągi tak, aby połączenia drogowe były kompletne i praktyczne dla kierowców w ujęciu krajowym. Na bieżąco pracujemy nad nowymi trasami, czego dowodem jest np. wspomniane SK dla S5.  

 

Teraz intensyfikujemy nasze prace nad kolejną strategiczną drogą szybkiego ruchu - drogę ekspresową S7 od Krakowa do Myślenic. Studium korytarzowe obejmie powierzchnię blisko 3 tys. km² na ternie siedmiu powiatów i 34 gmin. Analizy będą się skupiać nie tylko na samym ciągu S7, ale będą dążyły do stworzenia spójnego i kompletnego docelowego układu dróg krajowych na tym obszarze. Przewidujemy, że prace analityczne zakończą się mniej więcej za rok.

 

GDDKiA 

Teren jaki obejmą anlizy na etapie opracowywania studium korytarzowego

 

Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego w zasięgu potencjalnego oddziaływania inwestycji.  Zwróciliśmy się do władz województwa oraz przedstawicieli samorządów z terenów objętych potencjalnym oddziaływaniem inwestycji, z apelem o dobrą, konstruktywną i merytorycznie obiektywną współpracę.

 

Ekspresowa S7 w niedługim czasie skomunikuje pięć województw: pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, świętokrzyskie i małopolskie. Będzie jedną z dłuższych dróg szybkiego ruchu w Polsce, łącząc wybrzeże Bałtyku, z górami na południu kraju. Stanie się kluczowym ciągiem nie tylko o znaczeniu krajowym, ale również europejskim. W układzie docelowym S7 będzie miała gigantyczny zasięg, połączy główne ośrodki aglomeracyjne i gospodarcze kraju (Trójmiasto, Warszawę i Kraków) oraz elementy sieci drogowej (m.in. autostrady A1, A2, A4). 

 

Lege artis  

Docelowy przebieg S7 został określony w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, gdzie droga ekspresowa S7 posiada relację Gdynia (Morska) - S6 (Gdańsk) - Elbląg - Olsztynek - Płońsk - Warszawa - Radom - Kielce - A4 (Kraków Bieżanów) - (wspólny przebieg S7 i A4) - A4 (Kraków) - Rabka-Zdrój (Zabornia). Oznacza to, że praktycznie cały przebieg drogi krajowej nr 7 planowany jest jako droga ekspresowa. Jedynie końcowy odcinek od Rabki-Zdrój do Chyżnego nie stanowi elementu sieci dróg szybkiego ruchu. 

 

S5 i S7 bardzo ważne. Ale pamiętamy również o innych drogach 

Obecnie prowadzimy intensywne prace koncepcyjne również dla innych tras. Są to S11 w woj. śląskim, S10 na odcinku od A1 do S7 i Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej, S5 i A4 w woj. dolnośląskim, czyli studium korytarzowe A4 Wrocław-Krzyżowa i S5 Sobótka-Bolków. 

 

Teorii nigdy za wiele. Przypominamy co to jest studium korytarzowe i po co je wykonujemy? 

To przejście od pomysłu do pierwszych prac. Jest podstawowym dokumentem projektowym, przedstawiającym nowe, drogowe zamierzenie inwestycyjne. Studium korytarzowe jest pierwszym elementem dokumentacji projektowej, określającym lokalizację pasa (korytarza) terenu pod nową drogę z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych. Służy wstępnej ocenie zasadności budowy drogi i jest kluczowa dla decyzji o prowadzeniu dalszych prac. 

 

Taka analiza, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z obszarami o różnych funkcjach przestrzennych, w tym objętych ochroną (środowisko przyrodnicze, zabytki, struktura osiedleńcza, budowa geologiczna itp.), pozwala na wybór optymalnych korytarzy drogowych, tj. najmniej konfliktowych i jednocześnie realnych pod względem technicznym i ekonomicznym. Przeprowadzone analizy interdyscyplinarne pozwalają wszechstronnie ocenić porównywane warianty, jak i zaproponować optymalny, zdaniem inwestora (GDDKiA), przebieg korytarza trasy drogowej. Na dalszym etapie przygotowania inwestycji projektanci zaproponują w tym korytarzu kilka możliwych wariantów przebiegu przyszłej trasy. One będą przedmiotem szczegółowych analiz przed wyborem preferowanego rozwiązania, na który złożymy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

Więcej o studium korytarzowym i kolejnych etapach przygotowania inwestycji pisaliśmy tutaj: 

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.