Bliżej obwodnicy Słupska i Kobylnicy
Do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej wysłaliśmy ogłoszenie o przetargu na przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21. Trasa zostanie zrealizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

GDDKiA Przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Słupsk i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21 został wysłany do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Trasa powstaje w ramach Programu budowy 100 obwodnic. Przyszły wykonawca dokumentacji przygotuje studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (tzw. STEŚ-R) oraz uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. To opracowanie będzie w przyszłości podstawą do realizacji trasy w formule „Projektuj i buduj”.

 

GDDKiA Obecna droga krajowa nr 21 przechodzi przez ścisłe centrum Słupska i Kobylnicy. Celem przygotowania tej obwodnicy jest stworzenie bezpiecznego odcinka trasy, zapewniającego usprawnienie dalekobieżnego ruchu drogowego, odciążenie Słupska i Kobylnicy od uciążliwego dla mieszkańców ruchu tranzytowego, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrona środowiska. Obwodnica Słupska i Kobylnicy będzie miała parametry drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP) wraz z wszelkimi niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. W czasie przygotowywania dokumentacji jest przewidziana organizacja spotkań informacyjnych dla mieszkańców, by poznać ich opinie na temat przebiegu i kształtu trasy.

 

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 w województwie pomorskim powstanie pięć obwodnic:

- Brzezia w ciągu drogi krajowej nr 25 (trwa przetarg na realizację prac budowlanych), - Człuchowa w ciągu drogi krajowej nr 22/25 (uzgadniany jest Program inwestycji),

- Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21 (ogłoszony został przetarg na prace projektowe),

- Starogardu Gdańskiego w ciągu drogi krajowej nr 22 (przygotowano Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ),

- Sztumu w ciągu drogi krajowej nr 55 (podpisano Program inwestycji).

 

W ramach Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.