Znamy oferty na ostatni odcinek A18

Poznaliśmy już wszystkich wykonawców zainteresowanych przebudową i dostosowaniem ponad 21 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady na odcinku od granicy województwa lubuskiego i dolnośląskiego do węzła Golnice. Wpłynęły cztery oferty. Najniższą ofertę na kwotę 258 700 000,01 zł złożyło konsorcjum firm Kobylarnia S.A. (lider), Mirbud S.A. (partner), Budpol Sp. z o.o. (partner). Budżet zamawiającego wynosi 278 356 266,22 zł 

  

Pozostałe oferty: GDDKiA 

 1. 259 499 388,99 zł, Budimex S.A. 

 1. 260 847 040,97 zł, Strabag Sp. z o.o. 

 1. 291 521 437,50 zł, Max Bogl Polska Sp. z o.o. (lider), Max Bogl Stiftung & Co. KG (partner) 

 

Jak będą oceniane oferty? 

Oferty są obecnie analizowane pod kątem formalnym i merytorycznym. Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy wyłącznym zastosowaniu kryterium ceny (100 proc.). 

 

Zgodnie z naszymi deklaracjami, południowa jezdnia autostrady A18, złośliwie nazywana „najdłuższymi schodami Europy”, zostanie wreszcie przebudowana. Realizacja tego zadania trwa już na odcinku od granicy do Iłowej, zbliżamy się do momentu, gdy prace ruszą od Iłowej do węzła na autostradzie A4 w Krzyżowej - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

Jakie zadania będzie miał wykonawca?   

Południowa jezdnia drogi krajowej nr 18 oraz jej otoczenie zostanie przebudowane. W zakres inwestycji wchodzi rozbiórka istniejącej, betonowej jezdni południowej o szerokości 9,5 m i budowa nowej betonowej nawierzchni o szerokości 11 m. Ponadto przebudowane zostaną dwa węzły (Luboszów i Golnice), a także zbudowane pasy włączania i wyłączania do MOP Świętoszów Południe. Przewidujemy również wyposażenie autostrady A18 we wszystkie niezbędne elementy ochrony środowiska, w tym w górne przejścia dla zwierząt. Zadanie będzie realizowane w formule „Buduj”. 

 

Termin realizacji zadania 

Czas przewidziany na realizację robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wynosi 25 miesięcy. Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych, trwających od 16 grudnia do 15 marca, liczonych jako trzy miesiące. Zakończenie robót planowane jest w 2023 r. 

 

Cel przedmiotu zamówienia  

Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu jazdy oraz dostosowanie drogi krajowej nr 18 (na odcinku Olszyna - Golnice o długości ponad 70 km) do standardów sieci drogowej o parametrach autostradowych. 

Inwestycja podzielona jest na następujące odcinki realizacyjne: 

 • od granicy państwa do km 11,86 (dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) - w realizacji, a zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 r. 

 • od km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) - w realizacji, a zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 r. 

 • od km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) - granica województwa - analiza ofert. 

 • granica woj. lubuskiego i dolnośląskiego - węzeł Golnice - otwarcie ofert. 

A18 w kierunku zachodniej Europy 

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym – połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona Autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie. Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin - Wrocław. W listopadzie 2004 roku rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w roku 2006. 

 

Kalendarium inwestycji 

 • 14 listopada 2019 r. - podpisano umowę na przebudowę drugiego odcinka jezdni południowej A18 od km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa) 

 • 27 marca 2020 r. - rozstrzygnięto przetarg na przebudowę i dostosowanie drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady od granicy państwa do km 11,86 (dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) 

 • 24 kwietnia 2020 r. - podpisano umowę na przebudowę odcinka jezdni południowej A18 zaczynającego się od granicy państwa i kończącego się blisko dwa kilometry za węzłem Żary Zachód 

 • 24 czerwca 2020 r. - do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej trafiła dokumentacja przetargowa na przebudowę odcinka jezdni południowej A18 zaczynającego się na granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego a kończącego się na węźle Golnice 

 • 12 października 2020 r. - nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na przebudowę odcinka jezdni południowej A18 zaczynającego się blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa a kończącego się na granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego 

 • 16 października 2020 r. - nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na przebudowę odcinka jezdni południowej A18 zaczynającego się na granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego a kończącego się na węźle Golnice 

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.