Oszczędności z funduszu ISPA - prace dodatkowe
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała kontrakt na realizację malowania grubowarstwowego i instalację „kocich oczek” na autostradzie A4 na odcinku Wrocław – Nogowczyce.

Kontrakt zostanie zrealizowany w ramach oszczędnosci przy projekcie budowy autostrady A4 na odcinku Kleszczów - Sośnica. Po podpisaniu kontraktu na budowę autostrady na niższą niż przewidywana kwotę, za zgodą Komisji Europejskiej wykonane będą dodatkowe prace.

Będą to:

 • Budowa miejsc parkingowych na autostradzie A4 na odcinku Wrocław – Katowice 
 • Remont nawierzchni dróg dojazdowych numer 44 i 88
  wykonawca: NCC Aktiebolag/PRInż S.A.,
  wartość kontraktu: 29,2 mln EUR,
 • Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu: malowanie grubowarstwowe i instalacja „kocich oczek” na odcinku A4 Wrocław – Nogowczyce,
  wykonawca – konsorcjum firm (Grawil - lider),
  wartość kontraktu – 4,4 mln euro
 • Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu - budowa stacji monitoringu pogody, stacji pomiaru ruchu, znaków zmiennej treści
  przetarg w przygotowaniu
 • Nadzór nad powyższymi zadaniami – firma WS Atkins

Kilka zdjęć z budowy Miejsc Obsługi Podróżnych można znaleźć w opisie projektu w dziale Fundusze Europejskie