Plany zamówień publicznych na 2008 r.


  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich  zobacz
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych  zobacz
  • Pismo w sprawie przygotowania planów zamówień publicznych {p1}
  • Zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych zobacz
  • DRUKI w wersji *word
     - plan zamówień na: dostawy, usługi i roboty budowlane (zał. 1, 2 i 3 do Regulaminu) pobierz

 

Plany zamówień na 2008 r.

ogłoszone jako wstępne ogłoszenia informacyjne w Dz. UE - nr i pozycja ogłoszenia wpisane w ostatniej kolumnie planu. puste rubryki oznaczają, że dane pozycje nie zostały ujęte we wstępnych ogłoszeniach informacyjnych
zobacz Plan zamówien 2008 - usługi_dostawy_roboty budowl.xls

zobacz Plany 2008 - z podpisami.pdf