Wskazaliśmy preferowany wariant drogi ekspresowej S12 Radom - Puławy

Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad zatwierdziła Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S12 na odcinku węzeł Radom Południe (z węzłem) - Puławy (węzeł Puławy Zachód - poprzednia nazwa Bronowice).Rekomendowany wariant B z podwariantem AB

Zweryfikowana została dokumentacja projektowa, w tym również analiza wielokryterialna, gdzie w oparciu o kryteria środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i techniczne został wskazany najkorzystniejszy wariant przebiegu przyszłej trasy.

Na przełomie 2020 i 2021 roku GDDKiA złoży do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej, wskazując jako preferowany wariant B (kolor brązowy) z podwariantem AB. Wariant o długości ok. 67 km przebiegać będzie przez tereny miast i gmin Orońsko, Kowala, Radom, Skaryszew, Gózd, Tczów, Zwoleń, Przyłęk, Policzna i Puławy.

 

Kolejnym etapem prac realizowanym w ramach umowy przez konsorcjum firm Schuessler Plan Inżynierzy oraz Safage będzie uszczegółowienie rozwiązań oraz prace związane z rozpoznaniem geologicznym podłoża dla wariantu, dla którego RDOŚ wyda decyzję środowiskową. Zakończenie wszystkich prac przewidziane zostało w grudniu 2021 r.

Kolejnym krokiem, po pozyskaniu środków finansowych na realizację, będzie ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy w systemie „Projektuj i buduj”, który zaprojektuje i wybuduje drogę.

 

GDDKiA 

 

S12 granica woj. łódzkiego i mazowieckiego - Radom 

Trwa postępowanie administracyjne prowadzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przebiegu S12 od granicy woj. łódzkiego i mazowieckiego do Radomia według wariantu 2 (kolor pomarańczowy). Wybrany wariant preferowany o długości ok. 41,3 km przebiega przez teren gmin Gielniów, Rusinów, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Orońsko. Przyszła trasa będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, a dostępność do niej odbywać się będzie poprzez trzy węzły - Gielniów, Przysucha i Wieniawa.

 

Po pozyskaniu decyzji, uszczegółowieniu dokumentacji na etapie II STEŚ-R, a następnie przyznaniu finansowania na realizację, będziemy mogli ogłosić przetarg na wybór wykonawcy w systemie „Projektuj i buduj”, który zaprojektuje i wybuduje drogę.

 

Przyszła trasa S12 w województwie mazowieckim na długości ok. 107 km będzie posiadła dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, a dostępność do niej będzie odbywała się poprzez węzły: Gielniów, Przysucha, Wieniawa, Radom Południe, Radom-Kowala, Radom-Skaryszew, Tczów, Zwoleń, Czarnolas, Puławy Zachód.

 

S12 Piotrków Trybunalski - granica woj. łódzkiego i mazowieckiegoGDDKiA 

30 maja 2019 r. uzyskaliśmy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla 61-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S12 od autostrady A1 w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego do granicy województw łódzkiego i mazowieckiego oraz drogi ekspresowej S74 od Sulejowa do granicy woj. łódzkiego i świętokrzyskiego. Wpłynęły od niej odwołania do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który zalecił uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko.

 

Droga ekspresowa S12 w przyszłości połączy nie tylko autostradę A1 w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego z S7 koło Radomia i funkcjonującym już odcinkiem S12 od Puław do końca obwodnicy Piask. Stanie się także najkrótszym szlakiem przez Lublin do granicy z Ukrainą w Dorohusku czy też przez S17 do Hrebennego. Obecnie przygotowywana jest koncepcja programowa dla 75 km S12 od Piask do granicy państwa, a budowę tej trasy, wraz z obwodnicą Chełma, planujemy zakończyć w 2026 roku. Mieszkańcy woj. lubelskiego zyskają bezpieczne i szybkie połączenie drogowe z Radomiem, drogą ekspresową S7 oraz autostradą A1 i drogami prowadzącymi do Łodzi i Poznania oraz dalej na zachód Europy.