Wywóz, składowanie i utylizacja odpadów komunalnych w sposób selektywny z Centrum Zarządzania Tunelem w Lalikach