Można budować obwodnicę Łomży w ciągu S61

Jest decyzja Wojewody Podlaskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) obejmującej budowę drogi ekspresowej S61 na odcinku od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. Inwestycja ta łączy się z budowanym już fragmentem S61 Łomża Południe - Łomża Zachód, tworząc tym samym kompletną obwodnicę Łomży.S61 - w budowie

Odcinek drogi ekspresowej S61 Łomża Zachód - węzeł Kolno to ostatni odcinek położony na terenie województwa podlaskiego, na który wydana została decyzja umożliwiająca rozpoczęcie budowy. Natomiast przedostatni, jeśli chodzi o całą S61 - we rześniu br. został złożony jeszcze wniosek o wydanie decyzji ZRID dla odcinka Podborze - Śniadowo w woj. mazowieckim. Wydanie tej decyzji planowane jest na I/II kw. 2021.  

Tempo prac na innych odcinkach sprawia, że w II połowie przyszłego roku gotowe będą kolejne trzy części S61 o łącznej długości przeszło 51 km (Śniadowo - Łomża Południe, węzeł Kolno - Stawiski i Stawiski - Szczuczyn). Z pozostałych podlaskich odcinków S61 w budowie są jeszcze dwa fragmenty: Suwałki - Budzisko oraz Łomża Południe - Łomża Zachód.

Wcześniej, do użytkowanego od końca 2014 roku fragmentu obwodnicy Augustowa, dołączyła - oddana do użytku 13 kwietnia 2019 roku - obwodnica Suwałk oraz - od 14 maja bieżącego roku - druga jezdnia obwodnicy Szczuczyna.

 

Obwodnica o parametrach „eski”

Odcinek Łomża Zachód - węzeł Kolno stanowiący kluczową część obwodnicy Łomży będzie miał długość 12,92 kilometra i powstanie jako dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, z odporną na koleinowanie nawierzchnią z betonu cementowego (za wyjątkiem obiektów mostowych, które ze względów technologicznych mają nawierzchnię asfaltową).

Inwestycja obejmuje też budowę dodatkowych jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, a także urządzeń ochrony środowiska (ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, urządzeń oczyszczających (separatory) czy przejść dla zwierząt). Wybudowane zostaną tu trzy węzły drogowe: Łomża Zachód, Nowogród i Łomża Północ oraz nowy, 1200-metrowy most nad doliną Narwi.

W ramach zadania powstanie również fragment jednojezdniowej drogi krajowej nr 64 na odcinku od węzła Łomża Północ do Elżbiecina o długości 6,96 km.

Dzięki budowie obwodnicy miasta zwiększy się bezpieczeństwo ruchu drogowego i komfort życia mieszkańców Łomży, przez której centrum dzisiaj prowadzi cały ruch tranzytowy w kierunku państw bałtyckich i Rosji (Obwodu Kaliningradzkiego).

 

Harmonogram

Przypomnijmy, że kontrakt z firmą TOTO o wartości 525,6 mln zł na projekt i budowę tego fragmentu S61 został podpisany dwa lata temu, 11 października 2018 roku. Wniosek o decyzję ZRID został złożony 12 sierpnia 2019. Wydanie decyzji ZRID przeciągnęło się w czasie ze względu na kwestie formalnoprawne (m.in. związane z podziałami nieruchomości w rejonie węzła Nowogród). Droga powinna być oddana do użytku wiosną 2023 roku.