Przygotowujemy kolejne bezpieczne i nowoczesne drogi

Pod koniec 2019 roku dobiegły końca prace związane z zakończeniem budowy drogi ekspresowej S3 w województwie lubuskim. Aktualnie trwają prace przy budowie autostrady A18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej), dwa odcinki o łącznej długości 33 km są w realizacji, a dla pozostałych dwóch odcinków (37 km) trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy. Trwają również prace przygotowawcze dla sześciu obwodnic w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Oprócz nowych szlaków komunikacyjnych, niemniejsze znaczenie ma istniejąca sieć dróg krajowych, dlatego przygotowujemy się do realizacji kolejnych zadań, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowników ruchu drogowego.A18 - kolejne odcinki w przetargu

Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie DK18 (na odcinku Olszyna - Golnice o długości 70 km) do standardów sieci drogowej o parametrach autostradowych. Inwestycja stanowi drugi etap budowy autostrady A18 (pierwszy to budowa jezdni północnej zakończona w 2006 roku). Dwa odcinki, od granicy państwa do okolic węzła Iłowa, są już w realizacji, a dwa kolejne do węzła Golnice na terenie woj. dolnośląskiego, w trakcie przetargu. Umowy z wykonawcami planujemy podpisać w I kw. 2021 roku.

 

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030GDDKiA 

Lista inwestycji w woj. lubuskich ujętych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic:

 1. Obwodnica Dobiegniewa w ciągu drogi krajowej nr 22,
 2. Obwodnica Kostrzyna nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31,
 3. Obwodnica Krosna Odrzańskiego w ciągu drogi krajowej nr 29,
 4. Obwodnica Przytocznej w ciągu drogi krajowej nr 24,
 5. Obwodnica Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22,
 6. Obwodnica Wschowy w ciągu drogi krajowej nr 12.

 

Korzyści realizacji inwestycji

 • odsunięcie ruchu ciężkiego i tranzytowego od obszarów zabudowanych
 • skrócenie czasu podróży
 • zapewnienie komfortu jazdy i zmniejszenie ryzyka wypadków
 • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg przez centrum miasta
 • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów

W sierpniu br. poznaliśmy oferty na projekt i budowę obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22. Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert pod kątem formalnym i merytorycznym. Podpisanie umowy planowane jest w I kwartale 2021 roku. Dla pozostałych pięciu obwodnic zostały podpisane umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowych (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Więcej na temat obwodnic tutaj.

 

Remonty, rozbudowy, poprawa BRD

Drogi krajowe stanowią sieć połączeń drogowych ważnych zarówno dla ruchu międzynarodowego, międzyregionalnego jak i lokalnego. Łączą ze sobą największe miasta, drogowe przejścia graniczne oraz stanowią podstawę w transporcie tranzytowym. Dla tego przygotowujemy kolejne zadania do realizacji, które mają na celu poprawę parametrów technicznych, utrzymanie właściwego stanu tych dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom. Ponadto prowadzone są prace dokumentacyjne na ciągu dróg DK12, 22, 24 i 27, m.in. w ramach dostosowania tych dróg do nośności 11,5 t/oś.

 

Rozbudowa drogi krajowej nr 29 w m. Krosno Odrzańskie

Zadanie polega na rozbiórce mostu drogowego nad rowem melioracyjnym i budowie nowego obiektu. Celem inwestycji jest poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego krajowej sieci dróg dzięki zwiększeniu bezpieczeństwa użytkowników drogi DK29, poprzez rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w Krośnie Odrzańskim. Na I kw. 2021 roku planowane jest ogłoszenie przetargu, a zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie 2022 r.

 

Przebudowa drogi krajowej nr 92 na odcinku Boczów - Torzym

Podstawowym celem inwestycji jest przywrócenie na ponad 2 km odcinku DK92 standardu drogi klasy GP (droga główna ruch przyspieszonego) poprzez wzmocnienie nawierzchni i dostosowanie nośności do 11,5 t/oś. Dodatkowym celem inwestycji jest również poprawa warunków odwodnienia drogi poprzez odbudowę istniejących rowów i regulację poboczy gruntowych. W grudniu tego roku planujemy ogłosić przetarg na roboty, które miałaby się rozpocząć w II kw. 2021 roku. Zakończenie prac planowane jest na koniec listopada tego samego roku.

 

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DK29 na odcinku Urad - Cybinka

Planowana budowa ścieżki rowerowej o długości 5,7 km jest częścią kompleksowego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie odcinka DK29. Stanowi ważny ciąg komunikacyjny prowadzący od granicy z Niemcami w Słubicach do Połupina koło Krosna Odrzańskiego. W stanie istniejącym ruch rowerowy odbywa się poboczem oraz po jezdni, stwarzając realne zagrożenie zarówno dla rowerzystów i pieszych jak i dla pojazdów poruszających się na tym odcinku drogi. Stąd budowa ścieżki rowerowej uporządkuje i poprawi bezpieczeństwo ruchu rowerzystów, ponadto zapewni sprawną komunikację dla mieszkańców sąsiednich miejscowości Urad i Cybinka. Poprzez zlokalizowanie ścieżki poza jezdnią zapewni również bezpieczeństwo osobom poruszającym się w ciągu drogi krajowej o dużym natężeniu ruchu. Rozpoczęcie procedury przetargowej na budowę planowane jest na początku 2021 roku, rozpoczęcie prac zaplanowane jest pod koniec roku, a zakończenie w III kw. 2022 roku.

 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK27 w m. Nowogród Bobrzański

Zadanie polegać będzie na przebudowie istniejącego skrzyżowania drogi krajowej nr 27 z drogą wojewódzką nr 288 w m. Nowogród Bobrzański na skrzyżowanie typu rondo. Ogłoszenie przetargu planowane jest w I kw. 2021 roku, rozpoczęcie prac planowane jest w II połowie 2021 roku, a ich zakończenie II połowie 2022 roku.

 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK32 w m. Gubinek (zadanie 1)

Zadanie polegać będzie na przebudowie istniejącego skrzyżowania drogi krajowej nr 32 z drogą wojewódzką nr 286 w m. Gubinek na skrzyżowanie typu rondo oraz podniesienie dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi do 11,5 t.. Planowane ogłoszenie przetargu w II kw. 2021 roku, rozpoczęcie prac zaplanowano na II połowę 2021 roku a zakończenie w II połowie 2022 roku.

 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK32 w m. Gubinek (zadanie 2)

Zadanie polegać będzie na przebudowie istniejącego skrzyżowania drogi krajowej nr 32 z drogą wojewódzką nr 285 w m. Gubinek na skrzyżowanie typu rondo oraz podniesienie dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi do 11,5 t. Ogłoszenie przetargu planowane jest w I kw. 2021 roku, rozpoczęcie prac w II kw. 2021 roku a zakończenie pod koniec 2021 roku.

 

Rozbudowa drogi krajowej nr 12 w m. Marszów

Podstawowym celem inwestycji jest przywrócenie na 400-metrowym odcinku DK12 standardu drogi klasy GP (droga główna ruch przyspieszonego) poprzez ujednolicenie, wzmocnienie i wyrównanie nawierzchni, poprawa na niej stanu bezpieczeństwa oraz przebudowa skrzyżowania. Droga zostanie doposażona w chodniki przy zatoce autobusowej. Dodatkowym celem jest poprawa warunków odwodnienia drogi. Rozpoczęcie procedury przetargowej na rozbudowę planowane jest na początku 2021 roku, rozpoczęcie prac zaplanowane jest na II kw. 2021 roku, a ich zakończenie pod koniec przyszłego roku.

 

Przebudowa drogi krajowej nr 27 na odcinku Świdnica - Zielona Góra

Podstawowym celem inwestycji jest przywrócenie na 1,7 km odcinku DK27 standardu drogi klasy GP poprzez m.in. dostosowanie nośności nawierzchni do 11,5 t/oś., przebudowę skrzyżowania z ul. Ogrodową, przebudową zatok autobusowych oraz poprawę warunków odwodnienia. Dzięki temu zostanie podniesiony poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych, poprawi się system odwodnienia drogi. Rozpoczęcie procedury przetargowej na rozbudowę planowane jest na II kw. 2021 roku, rozpoczęcie prac zaplanowane jest pod koniec na II kw. 2021 roku a zakończenie w II połowie 2022 roku.

 

Rozbudowa drogi krajowej nr 92 w m. Trzciel

Zadanie polegać będzie na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 92 z drogą powiatową nr 1339F w m. Trzciel. Budowa skrzyżowania typu rondo wpłynie na uspokojenie ruchu oraz poprawi warunki ruchowe z drogami powiatowymi, jednocześnie ułatwiając komunikację drogi krajowej z autostradą A2. Rozpoczęcie procedury przetargowej na rozbudowę planowane jest pod koniec br., rozpoczęcie prac zaplanowane jest w marcu 2021 roku, a zakończenie pod koniec maja 2021 roku.

 

Budowa mostu nad rz. Bóbr w ciągu DK32 w m. Brzózka

Istniejący most na rzece Bóbr zlokalizowany jest w ciągu DK32 relacji granica państwa - Gubinek - Połupin - Zielona Góra - Sulechów - Wolsztyn - Stęszew w okolicach m. Brzózka, stanowiąc ważny ciąg komunikacyjny województwa lubuskiego. Budowa nowego obiektu ma na celu dostosowanie przeprawy przez rzekę Bóbr w ciągu DK32 do nowych warunków eksploatacyjnych poprzez zwiększenie nośności do klasy A. Ogłoszenie przetargu na roboty planowane jest na II kw. 2021 roku, a lata realizacji to 2021-2025.

 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK22 na odcinku Krzeszyce - skrzyżowanie z DK24

Zadanie polegać będzie na budowie skrzyżowania skanalizowanego na przecięciu drogi krajowej nr 22 z drogą powiatową nr 1278F z wyspami dzielącymi na wlotach drogi podporządkowanej oraz wybudowaniu dodatkowych pasów ruchu dla pojazdów skręcających w lewo z DK22, oddzielonych od przeciwnych kierunków jazdy wyspą dzielącą środkową. Zadanie obejmie również budowę oświetlenia drogowego oraz podniesienie dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi do 11,5 t. Rozpoczęcie prac zaplanowane jest w marcu 2021 roku, a zakończenie pod koniec listopada 2021 roku.

 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK22 na odcinku Kostrzyn nad Odrą - Słońsk

Podstawowym celem inwestycji jest zmiana geometrii drogi krajowej nr 22 na odcinku Kostrzyn nad Odra - Słońsk poprzez korektę dwóch nienormatywnych łuków oraz podniesienie dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi do 11,5 t. Rozpoczęcie przetargu na roboty zaplanowane jest na II połowę 2021 roku, rozpoczęcie prac planowane jest w II połowie 2021 roku, a zakończenie w II kw. 2022 roku.

 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK32 w m. Okunin

Zadanie polegać będzie na przebudowie istniejącego skrzyżowania drogi krajowej nr 32 z drogą wojewódzką nr 304 w m. Okunin na skrzyżowanie typu rondo oraz podniesienie dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi do 11,5 t. Rozpoczęcie przetargu na roboty zaplanowane jest w I kw. 2021 roku, rozpoczęcie prac planowane jest w II połowie 2021 roku, a zakończenie w II kw. 2022 roku.