Otwarcie ofert w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Gryfina w ciągu DK31

Poznaliśmy oferty wykonawców zainteresowanych realizacją obwodnicy Gryfina w ciągu DK31. W przetargu wpłynęły cztery oferty, a zaoferowane przez wykonawców kwoty wynosiły od 82,59 do 74,77 mln zł. Najniższą cenę zaoferowało konsorcjum firm Roverpol i Rover Infraestructuras. Wszystkie oferty mieszczą się w naszych szacunkach. Każdy wykonawca zaoferował również skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące i wydłużenie gwarancji na ekrany akustyczne o 5 lat. Złożone oferty będą teraz sprawdzane.Pierwszy przetarg z Programu budowy 100 obwodnic GDDKiA 

Przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnica Gryfina o długości 5,6 km został ogłoszony pod koniec września tego roku. Jest to pierwsza z dziewięciu zachodniopomorskich obwodnic z Programu budowy 100 obwodnic z rozpoczętą procedurą wyboru wykonawcy. Do końca tego roku planujemy jeszcze ogłosić przetarg na realizację obwodnicy Szczecinka w ciągu DK20. Pozostałe obwodnice są w trakcie prac przygotowawczych. 

 

Projekt i budowa  

Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ma zająć maksymalnie 17 miesięcy. Wszyscy wykonawcy zadeklarowali w ofertach skrócenie czasu realizacji o 3 miesiące, także roboty budowlane powinny zostać wykonane w ciągu 19 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych). Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2021-2025. 

 

Obwodnica uwolni Gryfino od ruchu tranzytowego z DK31  GDDKiA 

Odcinek DK31 przebiegający przez Gryfino prowadzi głównymi ulicami miasta, będąc w jego południowej części jedyną drogą, na której kumuluje się ruch tranzytowy i lokalny. Obwodnica Gryfina ominie miasto od zachodu, wyprowadzając z niego ruch tranzytowy. Będzie to jednojezdniowa droga klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym). Na trasie obwodnicy przewidziano budowę czterech rond - na początku i końcu obwodnicy, na skrzyżowaniu z DW120 i na skrzyżowaniu z drogą powiatową.  

 

Efekt wielu lat przygotowań  

Inwestycja posiada wydaną w 2012 roku decyzję środowiskową. Od lutego ubiegłego roku trwały prace nad Koncepcją Programową wraz z badaniami podłoża. Wejście w fazę realizacji tej inwestycji było możliwe dzięki ujęciu zadania w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.  

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.