Konsultacje społeczne


BIURO PRASOWE GDDKiA O/BYDGOSZCZ

 

TOMASZ OKOŃSKI
główny spec. ds. komunikacji społecznej
tel. (52) - 323 – 45 – 67

 

Sprawy urzędowe realizowane są na bieżąco od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
prosi także o przesyłanie opinii i wniosków (z dopiskiem „Konsultacje społeczne”) na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, 

ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz
lub

na adres e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Podpisane i zaopatrzone w adres uwagi i wnioski zostaną przeanalizowane przez naszych pracowników oraz projektantów. W przypadkach uzasadnionych, tzn. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną one uwzględnione.

 

Konsultacje społeczne mają na celu umożliwienie każdej zainteresowanej osobie
czynnego udziału w procesie inwestycyjnym oraz wypowiedzenia swojego zdania
w sprawie planowanych inwestycji.

Informacja dotycząca korespondencji do GDDKiA Oddziału w Bydgoszczy:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani korespondencję, jak również w celu archiwizacji. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia Panu/Pani odpowiedzi.

 

Dodatkowo :
GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe, organizuje spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora, a podwykonawcami.

Takie spotkania są organizowane ( po uprzednim umówieniu telefonicznym) w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach od 10.00-12.00 w siedzibie GDDKiA w Bydgoszczy na ul. Fordońskiej 6.