Opłaty skarbowe
Opłaty skarbowe

1. Wydawanie zezwoleń i dokumentów w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm./

 

2. Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu  podlega opłacie skarbowej w wysokości 82,0 zł według stawki określonej w części III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Kwotę 82,0 zł. za zezwolenie na lokalizację lub przebudowę należy wpłacać na konto Urzędu m.st. Warszawa dla Dzielnicy Wola nr rach: 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

Oryginał potwierdzenia wniesienia ww. opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o usyskanie zezwolenia na lokalizację/ przebudowę zjazdu.

 

3. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w kwocie 17,0 zł. według stawki określonej w części IV kol. 3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

 

W zakresie spraw składanych do siedziby Oddziału w Olsztynie wpłatę 17,0 zł za pełnomocnictwo należy dokonać bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Olsztyn nr  63 1020 3541 0000 5002 0290 3227   lub gotówką w kasie UM Olsztyn.

Oryginał potwierdzenia wniesienia ww. opłaty skarbowej należy dołączyć do pełnomocnictwa przy wniosku składanym do Oddziału.

 

W zakresie spraw składanych do Rejonu GDDKiA wpłatę 17,0 zł za pełnomocnictwo należy dokonać bezgotówkowo na rachunek organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Oryginał potwierdzenia wniesienia ww. opłaty skarbowej należy dołączyć do pełnomocnictwa przy wniosku składanym do Rejonu.