Program 100 obwodnic w województwie podlaskim - ogłosiliśmy pierwsze przetargi

Pięć obwodnic w województwie podlaskim zostało ujętych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Na dwie z nich ogłosiliśmy w grudniu ubiegłego roku przetarg, były to obwodnice Suchowoli i Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8. Pozostałe obejścia: Białobrzeg w ciągu DK8, Augustowa w ciągu DK16 oraz Zambrowa w ciągu DK63/66 są na różnym etapie prac przygotowawczych.Obwodnica Augustowa

To element szerszego zadania obejmującego modernizację całego ciągu DK16 między Augustowem, a granicą państwa w Ogrodnikach. Droga zyska na całej długości szerokość minimum 7 metrów oraz nośność 11,5 tony na oś, co umożliwi wykorzystanie jej do ruchu cięższego niż obecnie.

W celu skutecznego wyeliminowania ruchu ciężkiego z Augustowa, zaplanowaliśmy południowo-wschodnią obwodnicę tej miejscowości. Analizowane są różne warianty, m.in. ten najdłuższy, który na początku ubiegłego roku przedstawił burmistrz Augustowa (tzw. wariant samorządowy).

 

Obecnie zakończono prace nad uproszczonym studium korytarzowym oraz nad analizą i prognozą ruchu. Teraz opracowywany jest etap I Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (etap I STEŚ-R), w tym prowadzona jest roczna inwentaryzacja przyrodnicza.

Ogłoszenie przetargu w systemie Projektu i buduj planowane jest na III kw. 2024 r., a roboty budowlane przewidziane są na lata 2026-2028.  

 

Obwodnica Białobrzeg GDDKiA 

Trasa będzie miała długość ok. 5 km i ominie miejscowość od wschodu. Uzyskana została decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, a obecnie trwa analiza ofert w przetargu na opracowanie Koncepcji programowej dla odcinka DK8 Sztabin - Augustów wraz z obwodnicą Białobrzeg oraz dokumentacji geologicznej i geotechnicznej. To ostatni etap prac przygotowawczych. Przetarg w systemie Projektuj i buduj zaplanowano na IV kwartał 2022 r. Roboty budowlane przewidziane są na lata 2025-2027. 

Podstawowym celem budowy obwodnicy Białobrzeg jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 8.  

 

Obwodnica Suchowoli

Zgodnie z planem przetarg na projekt i budowę obwodnicy Suchowoli został ogłoszony 23 grudnia 2020 r. Trasa będzie miała długość ok. 15,3 km i nie tylko wyprowadzi tranzyt poza Suchowolę od strony wschodniej, ale ominie również szereg sąsiednich miejscowości: Zagórze,  Skindzierz, Chodorówkę Nową, Poświętne czy Krzywą. 

 

W ramach inwestycji powstaną m.in. trzy skrzyżowania z istniejącym układem drogowym, liczne obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska. Ponadto w ramach zadania przebudowane zostaną drogi lokalne.

 

Podstawowym celem budowy obwodnicy Suchowoli jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 8. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Droga krajowa nr 8 stanowi ważny korytarz o znaczeniu regionalnym łączący Białystok z Augustowem i Suwałkami. Budowa obwodnicy Suchowoli przewidziana jest na lata 2023-2025.  

 

Obwodnica Sztabina

Przetargi na projekt i budowę tej obwodnicy został ogłoszony 23 grudnia 2020 r. Droga o długości 4,45 km ominie miejscowość po stronie wschodniej.  Rozpocznie się trójwlotowym rondem, ok. 350 m przed rzeką Biebrzą. Zakończy natomiast włączeniem w istniejącą drogę krajową nr 8 na wysokości Nowej Cegielni.

W ramach przedsięwzięcia wybudowana zostanie między innymi estakada nad doliną Biebrzy, powstaną trzy skrzyżowania, w tym dwa ronda, wiadukt w ciągu drogi powiatowej DP1228B, przejście górne oraz liczne mniejsze dla zwierząt. 

 

Podpisanie umowy z wykonawca planowane jest na III kwartał bieżącego roku. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2023-2025.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Sztabina jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 8. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego miasta.

 

Obwodnica Zambrowa

To początek prac nad tą inwestycją. Odbyły się trzy przetargi na wyłonienie wykonawcy Studium korytarzowego, ale nie zostały rozstrzygnięte albo z powodu braku chętnych albo oferty znacząco przekraczającej możliwości inwestora.

W dniu 16 grudnia 2020 r. ogłosiliśmy kolejny przetarg, rozszerzony o opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej. W ten sposób połączony został etap rozważań nad możliwym przebiegiem obwodnicy Zambrowa, realizowany w ramach Studium korytarzowego z wyborem najkorzystniejszego wariantu.

 

Będzie on podstawą do uzyskania decyzji środowiskowej z uszczegółowieniem wariantu wybranego do wniosku o decyzję środowiskową w sposób umożliwiający ogłoszenie przetargu na realizację obwodnicy Zambrowa w systemie Projektuj i buduj.

Według wstępnych prognoz realizacja południowej obwodnicy Zambrowa nastąpi w latach 2026-2028. Dzięki wybudowaniu obwodnicy, z centrum miasta wyprowadzony zostanie ruch tranzytowy na osi północ-południe, dla jadących Łomży w stronę Siedlec (DK63) oraz z Łomży w kierunku Bielska Podlaskiego (DK66).

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.