Kolejny krok do rozbudowy na odcinku Bierdzany - Kuniów
Podpisaliśmy umowę na dokumentację dla rozbudowy 12-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 45 pomiędzy miejscowościami Bierdzany i Kuniów. Dokumentację opracuje konsorcjum firm Drogowa Inżynieria oraz Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LISPUS” Marcin Dobek na kwotę 1 081 416,00 zł.

Dokumentacja projektowa oraz uzyskana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) pozwolą na rozpoczęcie prac w terenie.

 

Odcinek drogi krajowej nr 45 o długości około 12 km objęty inwestycją zlokalizowany jest na trasie Opole – Kluczbork i przebiega przez miejscowości Trzebiszyn, Lasowice Wielkie i Jasienie.

 

Zakres zadania

W ramach zadania planowana jest rozbudowa i wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni, poprzez budowę dodatkowych pasów do skrętu w lewo, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych w dowiązaniu do istniejącego zagospodarowania terenu, dodatkowo przebudowa obiektów mostowych (nad rzeką Budkowiczanką i Bogacicą) oraz przepustów drogowych. Wykonana zostanie wycinka drzew, budowa dodatkowych jezdni do obsługi sąsiadującego terenu oraz przebudowa kolizji infrastruktury związanej i nie związanej z drogą wraz z budową oświetlenia, odwodnienia i kanału technologicznego w niezbędnym zakresie.

 

Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2023 – 2025.