Waloryzacja a zmiany cen na rynku - nowe dane

Mechanizm waloryzacji odpowiednio reaguje na zmiany cen i odzwierciedla aktualną sytuację rynkową. Wprowadzony przez GDDKiA w styczniu 2019 roku system bierze pod uwagę szereg kluczowych dla robót drogowych wskaźników publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i to właśnie na ich podstawie wyliczany jest wskaźnik korygujący (waloryzujący) cenę.Sprawdziliśmy wskaźniki waloryzacyjne GUS w kontekście najnowszych danych rynkowych. W dalszym ciągu, począwszy od końcówki zeszłego roku, bardzo dynamicznie rosną ceny stali. Ceny paliw rosną już kolejny miesiąc, wzrost zaobserwować można także w cenach asfaltów, które utrzymywały się na stałym poziomie przez drugą połowę 2020 roku.

 

GDDKiA

 

GDDKiA

 

GDDKiA

 

Mimo niewielkiego spadku wskaźników waloryzacyjnych dla obu koszyków (bitum i beton) względem poprzedniego miesiąca, wciąż utrzymują się one na wysokim poziomie na tle pozostałych miesięcy 2020 roku (patrz wykresy poniżej). Pokazuje to, że mechanizm waloryzacji prawidłowo reaguje na wzrost cen paliw, które wpływają m.in. na koszt transportu materiałów oraz pracy sprzętu budowlanego. Analizując otwarcia ofert w postępowaniach przetargowych od początku 2021 roku, nie zauważyliśmy jeszcze, aby te wzrosty przełożyły się na kalkulacje firm.

 

GDDKiA

 

GDDKiA

 

Od stycznia 2019 r. do listopada 2020 r., w oparciu o dostępne dane opublikowane przez GUS, wskaźnik korygujący ceny dla nawierzchni bitumicznej wyniósł 102,3173, natomiast dla nawierzchni betonowej 102,2824. Biorąc pod uwagę rynkowe ceny i dane GUS, należy uznać, że wyliczone w oparciu o nowy mechanizm waloryzacyjny wskaźniki, oddają realny obraz zmian cen na rynku.

 

Zasady waloryzacji

Obecnie limit waloryzacyjny wynosi (+/-) 5 proc., co oznacza, że maksymalna dopłata bądź korekta nie wyniesie więcej niż 5 proc. od wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej w umowie z wykonawcą. W przypadku kontraktów realizowanych w systemie Projektu i buduj waloryzacja w praktyce jest stosowana miesięcznie począwszy od miesiąca, za który zostało wystawione pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności za wykonane roboty budowlane.

 

Warto podkreślić, że od stycznia br. waloryzację wprowadzono do zapisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustawa przewiduje m.in. obowiązek zawarcia w umowie na roboty budowlane (zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy) postanowienia o zasadach wprowadzenia zmian w wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku, gdy zmienią się ceny materiałów na rynku lub wysokość innych kosztów istotnych dla realizacji zamówienia.