Znamy oferty na całoroczne utrzymanie dróg krajowych w rejonie Garwolina

W przetargu na całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Rejon GDDKiA w Garwolinie wpłynęło 10 ofert.Najniższą ofertę na kwotę 54 774 837,24 zł złożyło konsorcjum firm TIRBO (lider) i ROBSON (partner). Na realizację tej inwestycji przewidzieliśmy kwotę 110 179 060,56 zł.

 

Pozostałe oferty: 

80 448 009,78 zł, konsorcjum firm ALDIAN Jacek Wesołowski (lider) i AL-BEST Albert Wysocki (partner)

97 872 637,50 zł, konsorcjum firm Abramss (lider), PHU URBANOWSKI i Rector (partnerzy)

99 230 062,79 zł, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Piotrków Trybunalski 101 913 085,90 zł, ZABERD

112 079 230,00 zł, konsorcjum firm: ALTOR (lider) i PRD Regionalne Drogi Podlaskie (partner)

112 814 010.84 zł, konsorcjum firm: Drostar (lider), AJW WARDEX, Autostrada Mazowiecka i PHU PRIMA Bogdan Głuchowski (partnerzy)

118 623 134,72 zł, FBSerwis

132 677 552,67 zł, AVR

150 692 384,70 zł, konsorcjum firm Romil (lider), Polbud i Wegarten (partnerzy)

 

Zestawienie ofert

 

Jak będą oceniane oferty? 
Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: emisja spalin (25 proc.), kwalifikacje zawodowe personelu (10 proc.), zawodowa integracja osób (5 proc.) oraz cena (60 proc.).

 

Najważniejsze terminy 
Zakładamy, że umowa z wykonawcą, w przypadku braku odwołań, zostanie podpisana w kwietniu 2021 r. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 48 miesięcy od daty zawarcia umowy. Oznacza to, że wykonawca będzie odpowiadał za całoroczne utrzymanie dróg krajowych na obszarze podległym Rejonowi GDDKiA w Garwolinie do marca 2025 r.

 

Zakres prac  

Zadaniem wykonawcy będzie całoroczne, bieżące utrzymanie prawie 140 km dróg krajowych, w tym obiektów inżynierskich na terenie Rejonu GDDKiA w Garwolinie. Dotyczy to następujących odcinków:

- S17 węzeł Lubelska - granica woj. mazowieckiego i lubelskiego,

- DK17 węzeł Warszawa Wschód (Zakręt) - węzeł Lubelska,

- DK50 Sobiekursk - Mińsk Mazowiecki,

- DK76 Wilga - Łuków.

Zakres robót obejmuje między innymi drobne remonty nawierzchni, utrzymanie kanalizacji, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, prace brukarskie, sprzątanie, usuwanie padłej zwierzyny, pielęgnacja zieleni oraz zimowe utrzymanie.

 

Drogi utrzymują zewnętrzne firmy

Długość sieci drogowej na Mazowszu wynosi 2 289 km (w rozwinięciu na jedną jezdnię 2 682 km). Od 2014 roku utrzymaniem mazowieckich dróg zajmują się zewnętrzne firmy, wyłaniane w drodze postępowań przetargowych. GDDKiA na bieżąco monitoruje sieć drogową. W przypadku zauważenia nieprawidłowości, natychmiast reagujemy, zwracając uwagę firmie utrzymaniowej, a w razie konieczności nakładając kary umowne.

 

Drogi w zarządzie GDDKiA

GDDKiA zarządzą siecią dróg krajowych o łącznej długości blisko 17 800 km, w tym drogami szybkiego ruchu o długości 3 804 km, na co składa się 1247 km autostrad i 2557 km dróg ekspresowych. Zimą utrzymujemy ponad 20 tys. km dróg, z czego ok. 2,6 tys. stanowią drogi serwisowe i dojazdowe. Przypomnijmy, że łączna długość dróg publicznych w Polsce to ok. 420 tys. km.