Budowa autostrady A1, odcinek Pyrzowice-Maciejów-Sośnica


GDDKiA

 

Nr projektu wg UoD: POIS.06.01.00-00-022/09
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 14.09.2009 r.
Data podpisania Aneksu nr 1 do Umowy o Dofinansowanie: 22.04.2010 r.
Data podpisania Aneksu nr 2 do Umowy o Dofinansowanie: 13.06.2011 r.
Data podpisania Aneksu nr 3 do Umowy o Dofinansowanie: 04.07.2012 r.

Data podpisania Aneksu nr 4 do Umowy o Dofinansowanie: 26.11.2013 

Data podpisania Aneksu nr 5 do Umowy o Dofinansowanie: 30.01.2014 r.

Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 30.06.2014 r.

Całkowita wartość projektu: 5 859 779 905,09 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 4 652 614 238,25 PLN  

 

Strona internetowa projektu: www.a1-pyrzowice-sosnica.pl

Główne cele projektu:
1. Poprawa warunków ruchu (lokalne zwiększenie średniej prędkości ruchu i wzrost przepustowości) poprzez wydzielenie dodatkowych pasów do wyprzedzania, przebudowę skrzyżowań i zmiany
w oznakowaniu drogi.
2. Wykonanie urządzeń służących ochronie środowiska.
 
Opis projektu:
W ramach projektu wybudowano odcinek autostrady o łącznej długości 44,38 km, węzły drogowe, drogi dojazdowe oraz przebudowano drogi poprzeczne krzyżujące się z autostradą. Ponadto wybudowano 4 MOP-y, punkty i stacje poboru opłat, skrzyżowania dwupoziomowe z drogami poprzecznymi, liniami PKP, rzekami i szlakami migracji zwierząt, przepusty oraz inne obiekty inżynierskie (łącznie 80 obiektów inżynieryjnych).

 

Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach w/w projektu:
Kontrakty:
I. Dane ogólne - Budowa węzła Sośnica
Kontrakt I – Budowa węzła Sośnica na skrzyżowaniu autostrad A-1 i A-4 w km 517+980,04

 • Długość odcinka autostrady L=2,174 km
 • Wartość robót 699 206 447,98 PLN netto
 • Termin podpisania Umowy z Wykonawcą Robót – 30.05.2008 r.
 • Data rozpoczęcia Robót 30 czerwca 2008 roku,
 • W dniu 23.12.2009r. Węzeł Sośnica został oddany do ruchu częściowo w układzie docelowym i częściowo w układzie tymczasowym,
 • Termin zakończenia kontraktu: 15.07.2010 r.
 • Oddanie do ruchu węzła nastąpiło w dniu 08.07.2010 r. (bez przejazdu dołem ulicą Pszczyńską pod rondem)
 • Ostateczne wprowadzenie docelowej organizacji ruchu, w tym przejazd dołem pod rondem ul. Pszczyńską 23.09.2010 r.
 • Wykonawca: J&P AVAX

II. Dane ogólne - Budowa autostrady A1 na odcinku Maciejów – Sośnica
Kontrakt II – Budowa odcinka autostrady A-1 od węzła „Sośnica” do węzła „Maciejów” (z węzłem) w ramach zadania: Budowa węzła „Sośnica” na skrzyżowaniu autostrad A-1 i A-4 wraz z odcinkiem autostrady A-1 „Sośnica-Maciejów” (z węzłem) od km 510+530 do km 518+734,34

 • Długość odcinka autostrady L=6,017 km
 • Wartość robót: 899 574 217,22 PLN netto
 • Termin podpisania Umowy z Wykonawcą Robót - 09.03.2009 r.
 • Data rozpoczęcia Robót 31.03.2009 r.
 • Termin zakończenia kontraktu 19.09.2011 r.
 • Oddanie do ruchu odcinka nastąpiło w dniu 30.09.2011 r.
 • Wykonawca: Polimex – Mostostal,/Doprastav/Eurovia-Polska

III. Dane ogólne - Budowa autostrady A1 na odcinku Piekary Śl.– Maciejów
Kontrakt III –Budowa autostrady A-1 Piekary Śląskie (bez węzła) - Maciejów (bez węzła), km 490+427 - km 510+530

 • Długość odcinka autostrady L=20,103 km
 • Wartość robót: 1 047 693 187,18 PLN netto
 • Termin podpisania Umowy z Wykonawcą Robót – 16.06.2009 r.
 • Data rozpoczęcia Robót 08.07.2009 r.
 • Termin zakończenia kontraktu 28.09.2012 r.
 • Odcinek autostrady od węzła Maciejów do węzła Wieszowa oddano do ruchu 22.12.2011 r.
 • Odcinek autostrady od węzła Wieszowa do węzła Piekary (bez węzła Bytom) oddano do ruchu 01.06.2012 r.
 • Węzeł Bytom oddano do ruchu 16.10.2012 r.
 • Wykonawca: Dragados S.A

IV. Dane ogólne - Budowa autostrady A1 na odcinku Pyrzowice – Piekary Śl.
Kontrakt IV – Budowa autostrady A1 Pyrzowice (z węzłem) - Piekary Śląskie (z węzłem), km 474+350 - km 490+427

 • Długość odcinka autostrady L=16,077 km
 • Wartość robót: 1 499 481 847,93 PLN netto
 • Termin podpisania Umowy z Wykonawcą Robót – 27.07.2009 r.
 • Data rozpoczęcia Robót 20.08.2009 r.
 • Termin zakończenia kontraktu: 16.06.2012 r.
 • Oddanie do ruchu nastąpiło 01.06.2012 r.
 • Wykonawca: Budimex S.A./Mostostal Warszawa S.A.

V. Dane ogólne – Zarządzanie projektem Funduszu Spójności budowa autostrady A-1 na odcinku Pyrzowice Sośnica w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót
1) Okres od 26.05.2008 r. do 12.12.2011 r.

 • Wartość kontraktu: 28 435 840,00 PLN netto
 • Termin podpisania Umowy z Wykonawcą Usługi: 17.04.2008 r.
 • Data rozpoczęcia Usługi: 26.05.2008 r.
 • Data zakończenia usługi: 12.12.2011 r.
 • Wykonawca: Konsorcjum firm: 1. ARCADIS Profil Sp. z o. o. (Lider), 2. Mott MacDonald Limited (Partner)

2) Okres od 13.12.2011 r.

 • Wartość kontraktu: 16 975 370,00 PLN netto
 • Termin podpisania Umowy z Wykonawcą Usługi: 12.12.2011 r.
 • Data rozpoczęcia Usługi: 13.12.2011 r.
 • Termin realizacji: 31 miesięcy
 • Wykonawca: Konsorcjum firm: 1. ARCADIS Sp. z o. o. (Lider), 2. Mott MacDonald Polska Sp. z o.o. (Partner)