Pandemia zmieniła harmonogram Generalnego Pomiaru Ruchu 2020

23 stycznia 2020 r. ruszyły pierwsze pomiary natężenia ruchu na drogach krajowych, przeprowadzane co pięć lat. Pierwotnie zaplanowano dziewięć pomiarów, jednak za sprawą pandemii COVID-19 zmieniono terminy dwóch z nich i wprowadzono pomiar dodatkowy. Syntezę wyników GPR 2020 poznamy jesienią tego roku, a końcowy raport wiosną przyszłego.Pomiary ruchu zaplanowano na styczeń, marzec, maj, lipiec, sierpień, październik i grudzień 2020 roku. Ze względu na pandemię COVID-19 i wprowadzenie stanu epidemicznego w kraju pomiary zaplanowane na marzec i maj nie zostały przeprowadzone, a termin ich wykonania na drogach krajowych przesunięto na analogiczny okres w roku 2021. W związku z tym wydłużeniu uległ okres na opracowanie wyników. Przeprowadzono także dodatkowe badanie ruchu w styczniu br. Zmiany w harmonogramie GPR 2020 wymagały aneksowania umów z wykonawcami pomiarów w poszczególnych województwach, a także podmiotem opracowującym wyniki. Zaktualizowane zostaną również wzory obliczeniowe. Przeprowadzono już 80 proc. zaplanowanych pomiarów.

 

Szczegóły dotyczące przeprowadzenia GPR 2020

 

Numer pomiaru

Terminy pomiarów

Dzień tygodnia

X1

23 stycznia, 30 stycznia, 6 lutego

czwartek

X2

17 marca, 24 marca, 31 marca

16 marca, 23 marca lub 30 marca 2021 r.

wtorek

X3

13/14 maja, 27/28 maja, 3/4 czerwca

19/20 maja, 26/27 maja, 9/10 czerwca 2021 r.

środa

X4

9/10 lipca, 16/17 lipca, 23/24 lipca

czwartek

X5

12/13 lipca, 19/20 lipca, 26/27 lipca

niedziela

X6

11/12 sierpnia, 18/19 sierpnia, 25/26 sierpnia

wtorek

X7

16/17 sierpnia, 23/24 sierpnia, 30/31 sierpnia

niedziela

X8

7/8 października, 14/15 października, 21/22 października

środa

X9

29 listopada, 6 grudnia, 13 grudnia

niedziela

X1A

14 stycznia, 21 stycznia, 28 stycznia 2021 r.

czwartek

 

Przypomnijmy, że Generalny Pomiar Ruchu wykonywany jest co pięć lat. Przeprowadza go GDDKiA oraz zarządcy dróg wojewódzkich. Na sieci dróg krajowych w zarządzie GDDKiA pomiary prowadzone są w ok. 2300 punktach (dla porównania w 2015 roku było to ok. 1950). Praktycznie we wszystkich punktach wykorzystujemy metodę wideorejestracji, uzupełniając ją dodatkowo wynikami z automatycznych punktów pomiaru ruchu (około 1 proc. wszystkich punktów). Zakres pomiarów na drogach wojewódzkich prowadzony był na mniejszą skalę, na ok. 3100 punktach i zakończono go w 2020 roku.

 

Głównym celem GPR 2020 jest uzyskanie, na podstawie przeprowadzonych bezpośrednich pomiarów, zasadniczych parametrów i charakterystyk ruchu dla wszystkich odcinków sieci dróg krajowych (poza miastami na prawach powiatu). Wyniki takich pomiarów są podstawowym źródłem informacji o ruchu drogowym w Polsce, a zebrane dane są wykorzystywane przez administrację drogową m.in. do realizacji zadań związanych z zarządzaniem, utrzymaniem i planowaniem sieci drogowej.

 

GDDKiA GPR 2020 na drogach krajowych w liczbach

Długość sieci drogowej objętej pomiarem – ponad 18 tys. km

Liczba odcinków pomiarowych – ok. 2300, w tym:

100 proc. punktów z pomiarem wideo

1 proc. punktów z pomiarem automatycznym i 4 proc. z pomiarem półautomatycznym

 

Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu

Wyniki GPR 2020 będą dostępne w postaci opracowań, tabel, map i wykresów.

Pierwsza publikacja wyników GPR dla dróg krajowych w postaci „Syntezy wyników” planowana jest po 1 października 2021 r.

Dokument „Ruch Drogowy 2020” opisujący szczegółowo wyniki GPR planowany jest po 1 kwietnia 2022 r.

 

Podmioty wykorzystujące wyniki GPR

 • GDDKiA i inni zarządcy dróg publicznych
 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Ministerstwo Finansów (KAS)
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • CUPT
 • GUS
 • Służby (np. Policja, GITD)
 • Zarządcy infrastruktury kolejowej
 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Uczelnie wyższe i instytuty naukowe
 • Instytucje UE na potrzeby realizowanych projektów
 • Firmy projektowe
 • Obywatele
 • i wiele innych…

 

Przykłady zastosowania wyników GPR

 • Prace planistyczno-projektowe
 • Prognozowanie ruchu
 • Aktualizacja modeli ruchu
 • Strategie rozwoju sieci drogowej
 • Zarządzanie ruchem
 • Analizy BRD
 • Analizy środowiskowe (mapy akustyczne)
 • Obliczenia konstrukcji nawierzchni
 • Planowanie prac utrzymaniowych
 • Statystyka publiczna
 • Rozliczanie inwestycji finansowanych ze środków UE
 • Wyznaczanie iloczynu ruchu na przejazdach kolejowo-drogowyc
 • i wiele więcej…