S1 od Sosnowca do Mysłowic będzie rozbudowana

Uzgodnienie Programu Inwestycji w Ministerstwie Infrastruktury oznacza, że oczekiwana przebudowa S1 staje się realna. Ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej planujemy jeszcze w tym półroczu. Harmonogram 

Przygotowanie inwestycji planowane jest do 2023 roku. Roboty budowlane zaplanowano w latach 2024-2025. 

 

Komfortowo, bezpiecznie i z większą nośnością 

W ramach inwestycji rozbudowany zostanie odcinek o długości 5,85 km zlokalizowany pomiędzy Sosnowcem a Mysłowicami wraz z węzłem z ul. Lenartowicza w Sosnowcu. Budowa i przebudowa skrzyżowań i łącznic drogi S1 z ul. Lenartowicza na skrzyżowania o ruchu okrężnym, wpłynie na poprawę płynności ruchu i bezpieczeństwo użytkowników drogi. Przeprojektowanie konstrukcji drogi do obciążenia 11,5 t/oś oraz dostosowanie, w miarę możliwości, istniejącej geometrii drogi do obowiązujących parametrów technicznych drogi ekspresowej, zwiększy przepustowość oraz poprawi bezpieczeństwo. 

 

Dzięki realizacji inwestycji przez GDDKiA, miasto Sosnowiec będzie mogło przestąpić do realizacji budowy węzła Klimontów, który obsłuży tereny przemysłowe oraz odciąży układ lokalny z ruchu tranzytowego. 

 

Zakres inwestycji będzie obejmował przebudowę m.in. konstrukcji drogi, przebudowę i rozbudowę korpusu drogi, systemu odwodnienia, urządzeń ochrony środowiska. Wykonawca robót w ramach kontraktu przebuduje siedem wiaduktów, dwa mosty i cztery przepusty.  

 

Rozbudowa drogi ekspresowej obejmuje również podłączenie istniejącej stacji paliw zlokalizowanej po prawej (zachodniej) stronie S1, przed węzłem drogi ekspresowej z ul. Lenartowicza, poprzez budowę MOP kategorii I.