Obwodnica Gostynia coraz bliżej

Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12. Zadanie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych i budowę obwodnicy.  Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.  Najkorzystniejsza oferta GDDKiA

Oferta konsorcjum firm Mirbud (lider) i Kobylarnia (partner), która opiewa na kwotę 246 832 635,59 zł, została wybrana jako najkorzystniejsza. Jeśli od dokonanego wyboru nie wpłyną odwołania, możliwe będzie podpisanie umowy.  

 

Inwestycja realizowana będzie w systemie Projektuj i buduj. Termin realizacji przewidziany kontraktem to 33 miesiące, w tym 10 miesięcy na prace projektowe. 

 

Obwodnica Gostynia- bezpieczniej nie tylko dla kierowców 

W ramach budowy obwodnicy Gostynia powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości 17 km i przekroju jedna jezdnia po jednym pasie ruchu w każdą stronę oraz odcinkowo jeden kierunek poszerzony o drugi pas. 

 

Podstawowym celem budowy obwodnicy Gostynia jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 12. 

 
Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości innych dróg w Gostyniu. Inwestycja poprawi warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, w szczególności pomiędzy Lesznem a Jarocinem. Jest to ważna droga dla układu komunikacyjnego południowej Wielkopolski.  

 

Program budowy 100 obwodnic w województwie wielkopolskim   

W ramach Programu w województwie wielkopolskim powstanie łącznie osiem obwodnic:  

  • Gostynia w ciągu DK12   
  • Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15   
  • Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu DK15  
  • Kamionnej w ciągu DK24   
  • Kalisza w ciągu DK25   
  • Strykowa w ciągu DK32  
  • Żodynia w ciągu DK32   
  • Grzymiszewa w ciągu DK72  

   

O Programie   

W ramach rządowego Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.   

   

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.   

   

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.   

   

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych FacebookTwitter i Instagram