Umowy na dokumentację dla obwodnicy Sidziny i Prudnika podpisane
Podpisaliśmy umowy na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla obwodnicy Sidziny w ciągu drogi krajowej nr 46 oraz obwodnicy Prudnika w ciągu drogi krajowej nr 41.

Wykonawcy

Firma Mosty Katowice wykona dokumentację projektową dla obwodnicy Prudnika za kwotę 1 982 317,20 zł. Dokumentacja projektowa dla obwodnicy Sidziny zostanie przygotowana przez firmę Zakład Projektowo - Budowlany P.S. Projekt za kwotę 2 942 590,50 zł.

 

Obwodnica Sidziny i Prudnika - zakres prac przygotowawczychGDDKiA 

Obwodnica Sidziny i Prudnika to inwestycje realizowane w woj. opolskim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Głównym celem opracowania STEŚ-R jest znalezienie optymalnego korytarza dla obwodnic i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Decyzja zatwierdzi korytarze przebiegu projektowanych dróg. Dokumentacja projektowa, która powstanie na etapie prac studialnych, jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie Projektuj i buduj.

 

Obwodnica Sidziny - zakres rzeczowy inwestycji

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), na terenie gmin Skoroszyce, Łambinowice i Niemodlin.

Inwestycja obejmuje budowę nowego odcinka DK46 o długości ok. 8 km.

 

Ponadto planowana jest realizacja:GDDKiA 

·        mostu przez rzekę Nysę Kłodzką,

·        ronda w miejscu połączenia z istniejącą DK46,

·       dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu,

·        kanału technologicznego,

·        ciągów pieszo-rowerowych,

·        oświetlenia,

·        urządzeń ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,

·        przebudowy dróg lokalnych oraz kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej.     

 

Cel inwestycji  

Inwestycja wpłynie na poprawę przepustowości oraz płynności ruchu lokalnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miejscowościach Sidzina i Malerzowice. Jest to kolejny etap prac poprawiających bezpieczeństwo i przepustowość DK46 na kierunku od Opola przez Nysę i dalej w kierunku południowo-zachodnim województwa dolnośląskiego, do granicy z Czechami. Inwestycja będzie kolejną w nowym śladzie DK46 obok nowo wybudowanej obwodnicy Nysy oraz będącej w trakcie budowy obwodnicy Niemodlina.

 

Obwodnica Prudnika - zakres rzeczowy inwestycji

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania obwodnica będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem drogę klasy GP na terenie gmin Prudnik i Lubrza.

Inwestycja obejmuje budowę nowego odcinka DK41 o długości ok. 3,3 km.

 

Ponadto planowana jest realizacja:

  • wiaduktu nad linią kolejową,
  • dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu,
  • oświetlenia,
  • urządzeń ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • przebudowy dróg lokalnych oraz kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej.     

Cel inwestycji  

Inwestycja wpłynie na poprawę przepustowości oraz płynności ruchu lokalnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miejscowości Prudnik. Planowana obwodnica będzie omijać ścisłą zabudowę mieszkalną wschodniej części miasta (osiedle Jesionowe Wzgórze) i połączy wybudowaną obwodnicę Lubrzy z DK41 w kierunku do Trzebiny przy polsko-czeskiej granicy.

 

Program budowy 100 obwodnic w województwie opolskim 

W ramach rządowego Programu na Opolszczyźnie powstaną cztery obwodnice:  

  • Brzegu w ciągu DK39,
  • Sidziny w ciągu DK46,         
  • Prudnika w ciągu DK41,
  • Lędzin w ciągu DK46.

W perspektywie do 2030 r. w ramach realizacji Programu powstanie w Polsce 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy dostosowane do nośności 11,5 t/oś. Jednym z efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast i miejscowości.

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych FacebookTwitter i Instagram.