Najkorzystniejsza oferta na odcinek S19 Boćki - Malewice

Oferta firmy Strabag została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na wykonanie odcinka drogi ekspresowej S19 o długości 16 km, od węzła Boćki do rejonu miejscowości Malewice.Pięć firm nie wyraziło zgody na wydłużenie terminu związania ofertą

W przetargu ogłoszonym w listopadzie ubiegłego roku oferty złożyło siedem firm. Najniższą cenę za realizację ok. 16 km odcinka drogi ekspresowej S19 zaproponowała firma Strabag. Po szczegółowej analizie wszystkich ofert, oferta firmy Strabag  została uznana za najkorzystniejszą.

 

Pięć firm, które złożyły oferty w przetargu, nie wyraziło zgody na przedłużenie związania ofertą i tym samym ich oferty zostały odrzucone.

Przed podpisaniem umowy, które jest planowane w II kwartale 2021 r., od wyboru najlepszej oferty mogą zostać złożone odwołania. Przeprowadzona też zostanie standardowa i obligatoryjna kontrola wybranej oferty przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 

Po pozytywnym przejściu tych etapów i podpisaniu umowy, wykonawca rozpocznie prace projektowe, których zwieńczeniem będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Planowane jest to na I kwartał 2022 r.

 

Ważna inwestycja

Droga ekspresowa S19 na odcinku Boćki - Malewice omija od wschodu miasteczka Boćki i Dziadkowice, wyprowadzając z nich ruch tranzytowy. Realizowana będzie w przekroju 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) i zostanie przystosowana do ciężkiego ruchu 11,5 tony na oś. Rodzaj konstrukcji nawierzchni (asfaltowa lub cementowa) zostanie wybrany przez wykonawcę na etapie projektu budowlanego. Na tym odcinku zaplanowano budowę 15 obiektów inżynierskich. 

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych FacebookTwitter i Instagram.