Siedem ofert wpłynęło w przetargu na budowę ronda w Skawinie

Siedem ofert wpłynęło w przetargu na budowę ronda w miejsce istniejącego skrzyżowania DK44 (obwodnica miasta) z ulicami Krakowską i Skotnicką w Skawinie. Najtaniej koszty przedsięwzięcia wyliczyła firma Eurovia Polska, proponując kwotę 9 427 626,07 zł, a najdrożej firma Strabag Infrastruktura Południe, 10 789 962,33 zł. Teraz rozpoczyna się sprawdzanie złożonych ofert.Oferty złożyli:

1. EUROVIA POLSKA - 9 427 626,07 zł

2. SARIVO Infrastruktura - 9 560 265,42 zł

3. Berger Bau Polska - 9 647 677,48 zł

4. COLAS Polska - 10 393 085,82 zł

5. Proeco Kraków - 10 537 445,30 zł

6. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego ENERGOPOL - 10 591 750,48 zł

7. Strabag Infrastruktura Południe - 10 789 962,33

 

Wszyscy oferenci zaproponowali skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie zadania o 2 miesiące, co oznacza, że budowa potrwa 9 miesięcy od momentu podpisania umowy, a nie jak zakładano 11 miesięcy. Trzymiesięczny okres zimowy nie będzie wliczany do czasu przeznaczonego na realizację inwestycji.

 

Zakres zadania

W ramach inwestycji przewidziana jest przebudowa istniejącego skrzyżowania obwodnicy Skawiny z ulicami Krakowską i Skotnicką na rondo turbinowe. Przebudowana zostanie też droga gminna nr 603511K (ul Wapowskiego). Ponadto wybudowane zostaną: droga gminna o długości blisko 200 metrów, chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe, zjazdy indywidualne, trzy zatoki i przystanki komunikacji autobusowej. Rozbudowane i wybudowane będą sieci: gazowa, teletechniczna, elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej. Powstanie też kanał technologiczny i oświetlenie uliczne.

 

Stan istniejący

Istniejące skrzyżowanie zlokalizowane jest przy granicy Krakowa i Skawiny. Krzyżują się tu obwodnica miasta w ciągu DK44, ulice Krakowska w Skawinie i Skotnicka w Krakowie, czyli główne trasy komunikacyjne dla ruchu tranzytowego w kierunku Oświęcimia i ruchu lokalnego. Ulica Skotnicka dodatkowo prowadzi ruch do autostradowego węzła A4 Kraków Skawina. W czasie szczytów komunikacyjnych natężenie ruchu wynosi tutaj ponad 3 tys. pojazdów na godzinę. By usprawnić ruch i poprawić bezpieczeństwo, niezbędna jest przebudowa skrzyżowania na rondo turbinowe dwupasowe.

 

Kalendarium

29 maja 2020 r. - został złożony wniosek o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

17 marca 2021 r. - Wojewoda Małopolski wydał decyzję ZRID i niezwłocznie przystąpiliśmy do przygotowania dokumentacji przetargowej

29 marca 2021 r. - ogłoszenie przetargu

20 kwietnia 2021 r. - otwarcie ofert