Duże zainteresowanie rozbudową węzła S7 Pcim

Aż 11 firm złożyło oferty w przetargu na rozbudowę węzła Pcim w ciągu drogi ekspresowej S7. Oferta z najniższą ceną wpłynęła od Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego "LIMDROG", które wyceniło prace na 2 798 250 zł. Najwyższą cenę, 4 848 621,21 zł, zaproponowała firma COLAS Polska.Oferty złożyli:

1. Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "LIMDROG", 2 798 250 zł

2. Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe, 2 920 669,16 zł

3. SARIVO Infrastruktura, 3 282 539,30 zł

4. EUROVIA POLSKA, 3 297 389,69 zł

5. Firma Inżynieryjno-Budowlana "F.I.B. TALAGA", 3 493 535,15 zł

6. Berger Bau Polska, 3 539 892,09 zł

7. ZIBUD, 3 543 428,16 zł

8. AG SYSTEM, 3 661 710 zł

9. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego ENERGOPOL, 4 081 823,88 zł

10. Strabag Infrastruktura Południe, 4 299 180,92 zł

11. COLAS Polska, 4 848 621,21 zł

 

Zakres inwestycji

W ramach inwestycji czterowlotowe skrzyżowanie łącznic węzła drogowego Pcim S7 z drogami gminnymi i czterowlotowe skrzyżowanie (starodroża DK7) z drogami gminnymi przebudowane zostaną na rondo sześciowlotowe z jezdnią wokół ronda. Jezdnia będzie miała 6 m szerokości. Dodatkowo wykonane zostanie odwodnienie terenu wraz z przebudową przepustów i oświetlenia ulicznego. Powstanie także oświetlenie tarczy ronda.

 

Roboty budowlane powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. Do czasu realizacji prac nie będzie wliczany okres zimowy (od 15 grudnia do 15 marca).

 

Stan istniejący

Aktualnie w rejonie łącznic węzła drogowego z drogami gminnymi i starodrożem DK7 tworzą się zatory drogowe. Ma to związek z brakiem odpowiedniej powierzchni akumulacji ruchu pomiędzy zlokalizowanymi blisko siebie skrzyżowaniami. Odległość pomiędzy nimi wynosi około 25 m.

 

Wybudowanie ronda wpłynie na poprawę płynności ruchu w tym rejonie oraz poprawę bezpieczeństwa jego uczestników, zarówno kierowców jak i pieszych.

 

W lipcu 2018 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy GDDKiA a gminą Pcim. W myśl porozumienia, po stronie gminy Pcim było przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, a po stronie GDDKiA jest realizacja zadania.