Punkty Informacji Drogowej


Szczegółowe informacje o warunkach drogowych panujących na drogach krajowych podawane są pod całodobowym numerem Informacji Drogowej GDDKIA 19 111. W GDDKiA funkcjonują Punkty Informacji Drogowej (PID), które zbierają dane o stanie dróg i przekazują je użytkownikom dróg oraz środkom masowego przekazu.

 

PID GDDKiA dysponuje następującymi informacjami dla kierowców:

  • o aktualnych warunkach ruchu na sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA z zakresu szeroko pojętej tematyki drogowej, transportowej i zarządzania ruchem,
  • o aktualnych warunkach atmosferycznych, stanach nawierzchni, przejezdności dróg i warunkach ruchu panujących na drogach krajowych,
  • o aktualnych pracach i remontach prowadzonych na sieci dróg krajowych,
  • o stanie budowy dróg krajowych i autostradach.

Pracujemy 7 dni w tygodniu przez 24 godziny!

Punkt Informacji Drogowej w Centralii GDDKiA:

Tel.: 19 111 /W przypadku niektórych operatorów sieci komórkowych konieczne jest poprzedzenie numeru 19 111 cyfrą 0. Szczegółowe informacje należy uzyskać u swojego operatora telefonii komórkowej/
 

oraz 22 375 86 95 / 22 375 86 96

Terenowe Punkty Informacji Drogowej GDDKiA:

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
PID: 22 209 23 66
fax: 22 810 94 14

Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław 
PID (71) 320 98 18

fax  (71) 320 98 19

Oddział w Szczecinie
ul. Boh. Warszawy 33, 70-340 Szczecin
tel. (91) 432 53 00
PID tel.(91) 432 53 14

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź
tel. (42) 233 96 00

PID tel. (42) 233 96 96

Rejon w Gdańsku

Obwód Drogowy Matarnia

ul. Budowlanych 70

80-298 Gdańsk

tel. (58) 342 68 30

fax. (58) 342 68 28

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin
tel. (81) 532 70 61
PID tel. (081) 532 85 82
Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn
tel.(89) 521 28 00
PID tel. (89) 521 28 64

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole
PID tel. (77) 456 50 58,

 

Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok
tel. (85) 664 58 00
PID tel.(85) 664 58 20
Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5, 40-016 Katowice
PID tel. (32) 259 67 06
Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-078 Zielona Góra
tel. (68) 327 10 68
PID tel. (68) 320 25 47
Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce
tel. (41) 345 74 31
PID tel. (41) 366 39 36
Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań
tel. (61) 866 88 21
PID tel. (61) 866 58 34
Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
tel. (12) 412 16 44
Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz
tel. (52) 323 45 00
PID tel. (52) 323 45 11
Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20, 35-111 Rzeszów
tel. (17) 853 40 71 do 74
PID tel. (17) 852 08 15