Postępują prace przy budowie mostu w m. Zawada
W maju ubiegłego roku Wykonawca rozpoczął prace przy rozbiórce starego i budowie nowego mostu w m. Zawada w ciągu DK45 nad rzeką Jemielnica o długości 27,2m.

Aktualnie zakończono ważny etap budowy związany z ułożeniem na podporach prefabrykowanych belek dźwigara głównego. Wykonawca przystąpił do prac związanych z wykonaniem żelbetowej płyty pomostu.

Powstały obiekt będzie posiadał klasę nośności „A”, co oznacza obciążenie o całkowitym ciężarze nie przekraczającym 50T

Do zakończenia budowy mostu ruch drogowy będzie się odbywał nadal po tymczasowej drodze objazdowej.

Przewidywany czas zakończenia całości inwestycji to III kwartał br.