Kołbiel zyska północną obwodnicę

AKTUALIZACJA: od 30 kwietnia Specyfikację Warunków Zamówienia jest widoczna na platformie zakupowej pod linkiem eB2B - Postępowanie GDDKiA.O.WA.D-3.2410.10.2021 - Projekt i budowa obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi krajowej nr 50

Rusza przetarg na projekt i budowę obwodnicy Kołbieli. Chodzi o ponad 11-kilometrowy odcinek drogi w ciągu DK50. Ogłoszenie o zamówieniu trafiło do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co oznacza, że w najbliższych dniach udostępnimy Specyfikację Warunków Zamówienia.11 kilometrów nowej trasy GDDKiA 

Wykonana została dokumentacja projektowa (rozszerzone Studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowe wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej) oraz szczegółowe badania warunków geologicznych terenu. Przed nami ostatni etap przygotowania inwestycji. Zadaniem przyszłego wykonawcy będzie opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji oraz wybudowanie drogi.

Planowana obwodnica przebiegać będzie po północnej stronie miejscowości, przez tereny powiatu otwockiego (w gminie Kołbiel) oraz powiatu mińskiego (w gminie Mińsk Mazowiecki).

 

Wyprowadzimy ruch tranzytowy z Kołbieli GDDKiA 

Najistotniejszym efektem budowy obwodnicy Kołbieli będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 50, czyli tak zwaną dużą obwodnicą Warszawy. Nowa droga o klasie GP (ruch główny przyśpieszony) będzie posiadała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu. Wybudowane zostaną obiekty inżynierskie, chodniki, drogi do obsługi terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przypomnijmy, że Kołbiel omijamy już po zachodniej stronie trasą S17, która została udostępniona do ruchu w wakacje 2020 r.

 

Harmonogram

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin składania ofert został wyznaczony na: 7 czerwca 2021 r.

Planowane podpisanie umowy z wykonawcą: IV kwartał 2021 r.