Kolejny etap prac przy budowie obwodnicy Kędzierzyna-Koźla
Prace przy budowie północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40 prowadzone są na całej długości. Zaawansowanie robót jest obecnie na poziomie ok. 40 proc.

Zmiana organizacji ruchu

Od wtorku (4 maja br.) planujemy wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na terenie miejscowości Ujazd. Do końca sierpnia 2022 r. pozostanie zamknięta droga gminna DG105720 (ul. Starostrzelecka). Na tym odcinku prowadzone będą prace przy budowie wiaduktu drogowego nad projektowaną obwodnicą wraz z przebudową ul. Starostrzeleckiej. Zaplanowano także prace przy budowie trasy głównej obwodnicy w zakresie robót ziemnych i konstrukcji jezdni.

4 maja 2021 r. zaplanowano także zamknięcie na około cztery tygodnie drogi powiatowej DP1455 (ul. Żeromskiego). Tutaj realizowane będą prace przy kanalizacji deszczowej oraz teletechnicznej.

Dla zamkniętych odcinków dróg będzie obowiązywał objazd przez Jaryszów i Zimną Wódkę.

 

Aktualne zaawansowanie prac

Na znacznym odcinku przyszłej obwodnicy ułożono już podbudowę zasadniczą z kruszywa oraz podbudowę bitumiczną. W zakresie robót drogowych wykonawca prowadzi także prace przy budowie nasypów oraz wykopów, a także przy profilowaniu i humusowaniu skarp. Od momentu rozpoczęcia inwestycji wykonano 109 000 m3 nasypów oraz 229 500 m3 wykopów w trasie głównej.

 

Prowadzone są prace przy obiektach mostowych w zakresie fundamentów, podpór oraz ustrojów nośnych. Duże zaawansowanie jest widoczne przy budowie obiektu MD-1 nad rzeką Kłodnicą, który docelowo będzie miał długość 113,5 m.

 

Dla robót branżowych trwają prace przy przebudowie sieci gazowej, wodociągowej, teletechnicznej oraz deszczowej. Wykonawca kontynuuje prace przy budowie oświetlenia.

Zakończenie prac przy budowie północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla zaplanowano w IV kwartale 2022 r.