Wybraliśmy wykonawcę dokumentacji dla obwodnicy Nakła Śląskiego i Świerklańca

Dokumentacja będzie obejmowała opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU) dla budowy obwodnicy wraz z jej uzyskaniem.Najkorzystniejszą ofertę o wartości 4 173 390 zł złożyło biuro projektowe Mosty Katowice z Katowic. 

 

Dwanaście ofert na zaprojektowanie obwodnicy Nakła Śląskiego i Świerklańca 

30 października 2020 r. wszczęliśmy postępowanie przetargowe na opracowanie STEŚ-R oraz materiałów do wniosku o wydanie DŚU wraz z uzyskaniem tej decyzji. W ogłoszonym postępowaniu przetargowym wpłynęło dwanaście ofert.   

 

Termin realizacji  

Usługa ma zostać zrealizowana w terminie 39 miesięcy, na co składają się: 32 miesiące na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych, 7 miesięcy przewidziane jest dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Przeprowadzenie procesu przygotowawczego dla budowy tej obwodnicy przewidziano do 2024 roku. Jej realizacja powinna się odbyć w latach 2025 - 2028.  

 

Obwodnica Nakła Śląskiego oraz Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78  

Podstawowym celem budowy obwodnicy Nakła Śląskiego oraz Świerklańca jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez te miejscowości. Wraz z realizowaną obecnie obwodnicą Poręby i Zawiercia oraz przygotowywanymi do realizacji obwodnicami Kroczyc, Pradeł i Szczekocin przyczyni się do odciążenia istniejącego układu komunikacyjnego na obszarze obejmującym północno-wschodnie tereny woj. śląskiego. Nowo budowana droga przejmie znaczącą część ruchu tranzytowego i regionalnego, skutkiem czego na obecnej drodze krajowej nr 78 przeważać będzie ruch lokalny. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie przepustowości połączenia z jednej strony z A1, z drugiej z drogą krajową nr 11, a w przyszłości S11. Długość obwodnicy wyniesie ok. 12 km.  

  

Efekt 

Dzięki tym inwestycjom droga krajowa nr 78 o długości około 230 km rozpoczynająca się na granicy z Republiką Czeską przebiegająca przez województwa śląskie i świętokrzyskie, aż do DK73 w Chmielniku, ominie zurbanizowane i niebezpieczne miejsca. Tym samym stanie się bezpieczniejsza i bardziej komfortowa. Realizacja obwodnic w nowym śladzie pozwoli kierowcom na wybór drogi o parametrach technicznych zapewniających wysoki stopień bezpieczeństwa oraz wyeliminuje występowanie zdarzeń, których przyczyną było wymuszanie pierwszeństwa na skrzyżowaniach z ruchem lokalnym. Umożliwi zrównoważony rozwój tych miejscowości, podniesie poziom zdrowia i komfort życia mieszkańców.   

  

Program budowy 100 obwodnic  

Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.  Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej - to główne założenia Programu. 

 

W województwie śląskim powstanie pięć nowych obwodnic, co przyniesie łącznie prawie 50 km nowych dróg krajowych. Na liście zadań z Programu budowy 100 obwodnic w województwie śląskim wpisano budowy: 

  1. Obwodnicy Blachowni i Herb w ciągu drogi krajowej nr 46

  2. Obwodnicy Pradeł w ciągu drogi krajowej nr 78

  3. Obwodnicy Kroczyc w ciągu drogi krajowej nr 78

  4. Obwodnicy Szczekocin i Goleniów w ciągu drogi krajowej nr 78

  5. Obwodnicy Nakła Śląskiego oraz Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78

Program określa cele i priorytety inwestycyjne w zakresie budowy obwodnic miast na sieci dróg krajowych. Wskazuje również źródła finansowania oraz listę zadań inwestycyjnych kierowanych do realizacji. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Więcej informacji o tym Programie znajdziesz tutaj.  

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych FacebookTwitter i Instagram.