Wskazaliśmy wykonawcę obwodnicy Pułtuska

Oferta firmy Strabag została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Pułtuska w ciągu DK61. To jedna z dziewięciu mazowieckich obwodnic realizowanych w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.Zakres prac GDDKiA 

Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa blisko 20 km trasy. Złoży się na nią ok. 16,8 km nowego fragmentu drogi w ciągu DK61 omijającego Pułtusk po zachodniej stronie oraz blisko 3 km drogi krajowej nr 57 poprowadzonej nowym śladem i omijającej Kleszewo oraz Przemiarowo. 

 

Kalendarium 

14 grudnia 2020 r. - ogłoszenie przetargu nieograniczonego GDDKiA 

15 lutego 2021 r. - otwarcie ofert 

30 kwietnia 2021 r. - wybór najkorzystniejszej oferty (wartość ok. 442 mln zł)

 

Przy braku odwołań od czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, po pozytywnym zakończeniu standardowej kontroli uprzedniej Prezesa UZP oraz po przedłożeniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania umowy, niezwłocznie podpiszemy umowę. 

 

Realizujemy rządowy Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030

Pod koniec 2020 r. podpisaliśmy umowę na projekt i budowę obwodnicy Lipska. W przygotowaniu jest jeszcze siedem obwodnic: Ciechanowa, Łącka, Ostrołęki, Siedlec, Skaryszewa, Sokołowa Podlaskiego i Zwolenia, dla których trwa proces projektowy związany z przygotowaniem Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych.