Internetowe konsultacje dla planowanej budowy obwodnicy Brzegu
Od wtorku 04 maja rozpoczynają się internetowe konsultacje dla mieszkańców miasta Brzeg, gmin Skarbimierz i Lubsza w związku z etapem dokumentacji dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu DK39.

Ze względu na okres związany z obostrzeniami, nie przewidujemy spotkań bezpośrednio z osobami zainteresowanymi, jednak proponujemy możliwość wyrażenia opinii i złożenia wniosków online.

Celem konsultacji będzie możliwość zapoznania z dokumentacją rozwiązań projektowych dla wariantu W1D w zakresie proponowanego skomunikowania działek przylegających do planowanej obwodnicy Brzegu.

Konsultacje umożliwią zapoznanie się z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi dla rozbudowy drogi i przesyłaniu drogą e-mailową lub pocztą tradycyjną wniosków – propozycji do przeanalizowania i ewentualnego uwzględnienia (w uzasadnionych przypadkach) przez projektanta w opracowywanej dokumentacji projektowej na etapie Koncepcji Programowej.

 

Etap Koncepcji Programowej (KP) ma na celu uszczegółowienie rozwiązań projektowych przyjętych na poprzednim etapie przygotowania inwestycji, zgodnie z posiadaną wiedzą, uzgodnieniami i wymaganiami. Proces projektowy jest bardzo złożony, skomplikowany i wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu szeroko pojętej inżynierii. Z tego powodu jest bardzo czasochłonny.

Rozwiązania projektowe na etapie Koncepcji Programowej nie są rozwiązaniami ostatecznymi. Pozwalają natomiast na określenie rozwiązań projektowych w sposób dość szczegółowy, stanowią także podstawę do powstania programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) niezbędnego do przygotowania i realizacji inwestycji w systemie Projektuj i Buduj.

 

Główne cele budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39:

  • wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta Brzegu
  • stworzenie alternatywnej przeprawy przez Odrę
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu na kierunku DK39
  • poprawa komfortu przejazdu i skrócenie czasu podróży w ciągu DK 39 

 

Dokumentacja będzie dostępna od 4 maja br.:

- na stronie internetowej https://obwodnicabrzegu.pl/do-pobrania/

- w siedzibie Urzędu Gminy w Brzegu, Skarbimierzu i Lubszy.

 

Wnioski dotyczące inwestycji można składać do 25.05 br. :

 

  • w formie tradycyjnej na adres:

MPRB Sp. z o.o.

ul. Jana Dekerta 18

30-703 Kraków

 

Dodatkowo w dniach 10 maja 2021 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 i 11 maja 2021 r. w godzinach od 14:00 do 18.00 zaplanowano telefoniczne dyżury Projektantów, umożliwiające kontakt osobom zainteresowanym pod numerami:

Projektant Drogowy: tel. 12 312 18 76

Projektant Środowiskowy: tel. 501 010 880

Projektant Mostowy: tel. 607 790 878

 

Rozpatrzenie wniosków nastąpi poprzez opracowanie po ukończeniu konsultacji internetowych Raportu z konsultacji internetowych, umieszczonego na stronie internetowej tematu. W Raporcie zostaną zebrane wszystkie wnioski jakie wpłyną podczas konsultacji wraz z ustosunkowaniem się do każdego z nich.