Zamknięty fragment drogi wojewódzkiej 331 koło Polkowic został udrożniony

Prace przy budowie drogi ekspresowej S3 na odcinku Polkowice – Lubin postępują. Od dzisiaj kierowcy mogą korzystać już z przebudowanej drogi wojewódzkiej nr 331 (DW331). Wykonawca prowadzi prace w taki sposób, aby w listopadzie br. cała trasa, licząca ponad 14 km, była przejezdna.W związku z poprawą warunków atmosferycznych wykonawca wznowił prace przy układaniu nawierzchni z mieszanek bitumicznych. W ostatnim czasie wykonywano głównie warstwy: podbudowy asfaltowej, wiążącej, ścieralnej na drogach technologicznych i dojazdowych, a także na DW331 oraz na wjazdach/zjazdach awaryjnych na trasę główną. Z robót wykończeniowych w ostatnim czasie wykonywano m. in. rowy o specjalnej konstrukcji filtrującej (rowy chłonne) na DW331 oraz bariery stalowe na poboczu trasy głównej S3 oraz DW331.

 

Przebudowa fragmentu DW331 obejmowała zakresem ponad 500 metrowy odcinek trasy, który wchodził w kolizję z budowanym nad nią obiektem inżynierskiem w ciągu powstającej drogi ekspresowej S3. Otwarcie zamkniętej DW331 z pewnością wpłynie na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego w Polkowicach i wyprowadzi częściowo ruch ciężarowy poza obszar miasta.

 

Niemniej jednak w dalszym ciągu kontynuowane są prace polegające na plantowaniu terenów płaskich, a także wykonywane jest humusowanie pasa rozdziału na niektórych odcinkach trasy głównej. Na poszczególnych odcinkach drogi wykonywana jest jeszcze podbudowa z kruszywa 0/31.5 mm. W najbliższym tygodniach planowane jest zintensyfikowanie i kontynuowanie prac bitumicznych na trasie głównej, drogach dojazdowych, technologicznych oraz wjazdach awaryjnych na trasę główną S3. Wykonawca planuje również kontynuację wbijania barier ochronnych w pasie rozdziału drogi S3 przy trasie głównej. W zakresie robót mostowych prace trwają na każdym obiekcie i dotyczą m.in. deskowania, osadzania lub betonowania urządzeń dylatacyjnych, uszczelniania nawierzchni kap chodnikowych, umacniania stożków nasypowych i wiele innych prac związanych obiektami inżynierskimi. W zakresie robót branżowych realizowane są prace m.in. przy montażu słupów pod stacje transformatorowe w rejonach Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) Polkowice i Lubin oraz trwa doprowadzanie przewodów średniego napięcia. Wykonywane jest również uzbrajanie latarni na ww. MOPach oraz na węzłach: Polkowice Północ i Południe oraz Lubin Północ. Trwają także prace przy dokończeniu przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w rejonie MOP Polkowice.

 

Oddanie do ruchu odcinka drogi ekspresowej S3 od węzła Polkowice Północ (dawna nazwa Kaźmierzów) do węzła Lubin Północ planowana jest w listopadzie br. 

 

Ostatnio o tym odcinku pisaliśmy tutaj.