Ważny etap przygotowania obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa

Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15.  Termin składania ofert został wyznaczony na 8 czerwca br. Obwodnica będzie realizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.   

  

Zakres prac 

Zadanie polega na opracowaniu projektu przebiegu obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu DK15 o długości około 19 km w stopniu szczegółowości pozwalającym na uzyskanie decyzji środowiskowej. Wykonawca na realizację przedmiotu zamówienia będzie miał 36 miesięcy od daty podpisania umowy. W tym czasie musi opracować STEŚ, uzyskać Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz opracować Koncepcję Programową, dzięki czemu poznamy przebieg obwodnicy. 

 

Warto wspomnieć, że dla zadania były prowadzone już prace studialne zlecone przez Urząd Miasta i Gminy Krotoszyn. Dotychczasowa dokumentacja będzie stanowiła materiał wyjściowy do dalszych prac. 

 

Podstawowym celem budowy obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z tych miejscowości. Inwestycja stworzy nowy przebieg drogi krajowej nr 15 na dłuższym odcinku, na granicy pomiędzy województwami wielkopolskim i dolnośląskim. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości.  

 

Program budowy 100 obwodnic   

Budowa obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa to kolejne w województwie wielkopolskim zadanie realizowane w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.   

   

W ramach Programu, oprócz obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa, do 2030 roku powstaną obwodnice Żodynia, Gostynia, Koźmina Wielkopolskiego, Kalisza, Strykowa, Kamionnej oraz Grzymiszewa.  

W ramach Programu powstanie w sumie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.  

   

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych  Facebook, Twitter i Instagram.