Przy drodze krajowej nr 8 w Kłodzku powstała nowa sygnalizacja

Prace przy budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zajęczej z drogą krajową nr 8 w miejscowości Kłodzko zostały zakończone.Pod koniec kwietnia nastąpił próbny rozruch sterownika sygnalizacji. Po próbnym rozruchu sygnalizacja przez kilka dni będzie pracować w trybie żółtym czyli migowym, w celu przyzwyczajenia kierowców do nowego sposobu sterowanie ruchem. Następnie zostanie przełączona w tryb akomodacyjny czyli kolorowy, w którym długości wyświetlania poszczególnych sygnałów świetlnych będą zależne od aktualnych potrzeb wynikających z natężenia ruchu.

 

Przypomnijmy, że umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą na zaprojektowanie i budowę sygnalizacji świetlnej została podpisana w grudniu 2020 roku. Zakres przedmiotu zamówienia obejmował wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań projektowych wraz z uzyskaniem wymaganych prawem zezwoleń i decyzji oraz realizację robót budowlanych, polegających na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 8 z ulicą Zajęczą w Kłodzku.

 

Wykonawcą zadania była firma „DUCTUS” sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego, która prace zrealizowała zgodnie z założonym harmonogramem. Wartość umowna inwestycji określona została na kwotę 349.320,00 zł.