Planowane zmiany organizacji ruchu na odcinku drogi krajowej nr 74 Adamów - Balbinów

Wprowadzanie zmian organizacji ruchu na odcinku drogi krajowej nr 74 Adamów - Brzezie - Balbinów w powiecie opatowskim planowane jest od 6 maja 2021 w związku z przygotowaniem terenu pod budowę chodnika.W tym tygodniu wykonawca planuje wytyczanie i porządkowanie terenu pod chodnik, a następnie rozpoczęcie pierwszych wycinek drzew i krzewów. Po wykonaniu tych prac przystąpi do humusowania terenu. W związku z tym wprowadzane będą zmiany organizacji ruchu polegające na zawężeniach jezdni oraz na wprowadzaniu ruchu wahadłowego sterowanego ręcznie lub sygnalizacją świetlną. Lokalizacja zmian organizacji ruchu dostosowana będzie do miejsca prowadzenia konkretnych prac, ale na tymczasowe oznakowanie trzeba będzie zwracać szczególną uwagę na odcinku drogi krajowej nr 74 o długości około 4 km. 

 

Dzięki budowie chodnika poprawi się bezpieczeństwo ruchu w miejscowościach Adamów, Brzezie i Balbinów położonych przy drodze krajowej nr 74. Koszt zadania to około 4,7 mln złotych. Chodnik na terenie powiatu opatowskiego zostanie wybudowany w tym roku zgodnie z opracowanym wcześniej projektem i uzyskaną w ub. roku decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Czterokilometrowy ciąg pieszy o szerokości 1,5 m będzie usytuowany na przeważającym odcinku po lewej stronie drogi krajowej nr 74. Projekt zakłada między innymi przebudowę infrastruktury towarzyszącej tam, gdzie wymagają tego uwarunkowania terenowe np. zatok autobusowych, przepustów, rowów czy elementów kanalizacji deszczowej. Zasadnicze roboty budowlane wykonywane będą do października.