Poznaliśmy oferty dotyczące remontu DK11 na odc. Ruda - Parkowo

Pięć ofert wpłynęło w postępowaniu przetargowym dotyczącym remontu DK11 na odcinku Ruda - Parkowo.  GDDKiA przeznaczyła na realizację zadania 7 695 831,93 zł brutto. Cenowo najkorzystniejszą ofertę złożyła firma COLAS Polska sp. z o. o  na kwotę 4 782 933,23  zł brutto.  Najdroższą cenowo złożyła firma STRABAG Sp. z o.o. na kwotę 5.813.991,45 zł brutto. Teraz komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty.Lista złożonych ofert.

 

W ramach remontu ponad 4 kilometrowego odcinka DK11 zostaną wykonane następujące roboty:

- projekt czasowej organizacji ruchu oraz jego wyniesienie w teren oraz całodobowe utrzymanie oznakowania na czas robót,

- frezowanie nawierzchni,

- remont cząstkowy nawierzchni,

- wymiana podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej nawierzchni,

- uzupełnienie i wymiana oznakowania poziomego i pionowego.  

 

Przypominamy, że informacji dotyczących sytuacji na drogach zarządzanych przez GDDKiA udzielają całodobowo dyżurni Punktów Informacji Drogowej pod ogólnopolskim numerem 19 111 (w przypadku niektórych sieci komórkowych, konieczne jest poprzedzenie numeru 19 111 cyfrą 0) lub bezpośrednio PID w Poznaniu, tel.: 61 864 63 53.

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook Twitter i Instagram