Niemal 1,5 tys. km dróg w realizacji

Ogólna sytuacja na rynku inwestycji drogowych oraz plany przetargowe stanowiły główne wątki spotkania, które odbyło się w środę, 9 czerwca. Uczestnicy rozmawiali m.in. o najważniejszych wyzwaniach, przed którymi stoi obecnie branża budowlana.W spotkaniu, które odbyło się w formule hybrydowej, wzięło udział ponad 140 osób. Uczestniczyli w nim m.in. wiceminister infrastruktury Rafał Weber, stowarzyszenia branżowe (m.in. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa) oraz firmy wykonawcze. Na spotkaniu obecni byli również Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Małgorzata Rakowska, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca, Prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Adrian Furgalski, a także przedstawiciele Głównego Urzędu Statystycznego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i branży finansowej. W spotkaniu wzięli też udział członkowie Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad oraz przedstawiciele GDDKiA. 

 

- Rynek jest bardzo dynamiczny, więc istotnym czynnikiem decydującym o sukcesie inwestycji jest dobra wymiana informacji pomiędzy uczestnikami całego procesu. Jesteśmy obecnie największym placem budowy w Europie. W realizacji mamy prawie półtora tysiąca kilometrów dróg z Programu Budowy Dróg Krajowych i Programu budowy 100 obwodnic. - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

 

- Stale ulepszamy proces realizacji inwestycji. Dlatego też rozważamy wprowadzenie wyboru wykonawców na skomplikowane i wymagające odcinki dróg, np. tunele, w ramach dialogu konkurencyjnego. Analizujemy też szersze stosowanie systemu Buduj lub Optymalizuj i buduj. Celem miałaby być oczywiście lepsza jakość prowadzonych prac. - dodał Szef GDDKiA.

 

21 podpisanych umów 

W 2021 roku w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (PBDK) i Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100) podpisaliśmy dotąd 21 umów na odcinki o łącznej długości ok. 266 km i wartości ok. 7,5 mld zł. Ogłosiliśmy też 5 przetargów na realizację odcinków o łącznej długości ok. 24 km. 

W toku są przetargi dla 25 odcinków nowych dróg o łącznej długości 289,1 km, w tym 19 zadań z PBDK o łącznej długości 234,8 km oraz 6 obwodnic z PB100 o łącznej długości 54,3 km. 

 

Odwołania do KIO i kontrole Prezesa UZP - napięte terminy 

W bieżącym roku dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty w 51 postępowaniach przetargowych realizowanych w ramach PBDK i PB100. Do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) trafiło w sumie 48 odwołań, w tym 37 dotyczących czynności badania i wyboru ofert. Aktualnie w KIO na rozprawę lub wyrok oczekuje 10 odwołań. W tym roku na wyznaczenie rozpraw przed KIO czekamy średnio 31 dni, zaś 34 dni średnio upływają od wniesienia odwołania do ogłoszenia wyroku.  

 

Na wydłużenie procedury w KIO wpłynąć może np. badanie ofert w kontekście rażąco niskiej ceny (taka sytuacja miała miejsce w blisko połowie prowadzonych ostatnio postępowań) czy przypadki wycofania się wykonawców z postępowań (np. S19 Kuźnica - Sokółka, kontynuacja S7 Widoma - Nowa Huta). Zdarzały się również przypadki braku uzupełnienia dokumentów po wielu miesiącach badania ofert (np. obwodnica Grzymiszewa w ciągu DK72) czy wnoszenia odwołań, a następnie po ponad miesiącu - tuż przed rozprawą KIO - ich cofanie (np. obwodnica Gostynia w ciągu DK12). 

 

Stan na koniec maja 2021 roku to także 19 zakończonych kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP). Wszystkie zakończone zostały wynikiem „Brak naruszeń”, a średni czas kontroli wyniósł miesiąc (warto podkreślić, że zdarzają się kontrole trwające 2 tygodnie, ale także 2 miesiące). Aktualnie prowadzonych jest 13 kontroli Prezesa UZP. 

 

Plan przetargów na 2021 r. 

W tym roku zaplanowaliśmy jeszcze ogłoszenie przetargów na 25 odcinków dróg realizowanych w ramach PBDK o łącznej długości 308 km oraz na 4 odcinki w ramach PB100 o łącznej długości 28 km. Będzie to m.in. siedem odcinków drogi ekspresowej S19 (gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego - Lubartów, Babica - Jawornik i Domaradz - Iskrzynia), trzy odcinki S17 Piaski - Hrebenne, cztery odcinki S10 Toruń - Bydgoszcz czy trzy odcinki S6 między Koszalinem a Słupskiem. Ogłosimy też przetargi na realizację obwodnic, m.in. Kostrzyna nad Odrą, Gorajec i Koźmina Wielkopolskiego. 

 

Zarys planu na 2022 r. 

Na spotkaniu przedstawiony został zarys planu przetargów na 2022 rok. Już teraz przedstawiliśmy nasze pierwsze założenia przetargowe, aby firmy budowlane z wyprzedzeniem mogły zaplanować kolejny sezon budowlany. Zarządy firm będą wiedziały, jak się przygotować, jak rozłożyć siły i jakie inwestycje poczynić, aby przygotować właściwie skalkulowane oferty w kolejnych postępowaniach GDDKiA. Ta przewidywalność i transparentność wpływają na stabilność branży budowlanej.

 

Plan przetargów na rok 2022 obejmuje na ten moment 19 odcinków realizowanych w ramach PBDK o łącznej długości 240 km oraz 9 odcinków w ramach PB100 o łącznej długości 63 km. Wśród planowanych do przetargu zadań znajdują się m.in. cztery odcinki drogi ekspresowej S17 (Piaski - Hrebenne, Drewnica - Ząbki), trzy odcinki S12 pomiędzy Lublinem a Dorohuskiem oraz obwodnice Gąsek, Brzegu i Sępólna Krajeńskiego. 

 

Intensywnie pracujemy nad poszerzeniem planu przetargów na przyszły rok. Szczegółowy plan w tym zakresie chcemy przedstawić pod koniec III kwartału br. 

 

Wyzwania 

Jednym z poruszonych tematów był wzrost cen materiałów budowlanych. Prezentację na temat sytuacji na rynku stali przedstawiła Iwona Dybał, Prezes Polskiej Unii Dystrybutorów Stali. Wystąpienie miało związek z bezprecedensowymi po 1990 r. wzrostami cen tego ważnego dla branży budowalnej materiału. Średnia cena tony pręta żebrowanego (używanego do zbrojeń) wyniosła w maju br. 3511 zł, gdy tymczasem w tym samym miesiącu ubiegłego roku było to 2097 zł.  

 

Przyczyn tego stanu rzeczy należy szukać, zdaniem Prezes Dybał, w znaczącym wzroście zużycia stali (+5,7 proc. w I kwartale 2021 r. względem analogicznego okresu w 2020 r.) przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu jego produkcji z roku ubiegłego (+0,4 proc. w I kwartale br. względem 2020 r.). Wpływ na to miała przede wszystkim pandemia koronawirusa i związane z nią trudności z zapewnieniem ciągłości pracy zakładów produkcyjnych, a także ograniczenia w imporcie stali z krajów spoza Unii Europejskiej. 

 

Podczas spotkania poruszona została także kwestia kluczowych zmian, które wprowadziła ustawa z dnia 30 marca 2021 r.  o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Może mieć ona znaczący wpływ na proces przygotowania inwestycji do realizacji, gdyż daje możliwość wstrzymania przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub sąd, na wniosek skarżącego (głównie organizacji ekologicznych), wykonania decyzji środowiskowej w całości lub w części. 

 

- Ważne jest więc, aby rozmowy z organizacjami ekologicznymi były intensywnie prowadzone już na wstępnych etapach planistycznych inwestycji - powiedział Szef GDDKiA, Tomasz Żuchowski.

 

Kwestii wyzwań, a w szczególności wzrostu cen materiałów budowlanych i zmian prawnych, dotyczyła dyskusja, która zakończyła spotkanie. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią prezentacji: 

 


drogi.gddkia.gov.pl - nowy serwis już działa!

Planujesz dłuższą podróż samochodem po drogach krajowych i chcesz wiedzieć, jakich utrudnień możesz się spodziewać na trasie? Interesują Cię warunki pogodowe lub obrazy z kamer na drogach krajowych? Zauważyłeś uszkodzony element infrastruktury drogowej lub nawierzchni i chciałbyś to zgłosić do najbliższego oddziału GDDKiA? Te i wiele innych informacji oraz funkcji dostępnych jest pod jednym adresem - drogi.gddkia.gov.pl.

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych FacebookTwitter i Instagram.