Na stronie głównej G ...


Na stronie głównej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad można już przeglądać Program Wieloletni pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011". W związku z tym z poniższego linka:


Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011


pobrać można:


Projekt Uchwały Nr.. RADY MINISTRÓW z dnia .. 2008 r.w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011"


Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach programu


Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach programu


Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu


Instrukcja oceny przez komisję wojewódzką


Zapraszamy!