Stan ilościowy obiektów mostowych Oddziału w Warszawie


 

W ciągu 2275,624 km dróg na terenie GDDKiA Oddziału w Warszawie znajduje się 878 obiektów mostowych o łącznej długości 63515,27 mb. Wśród ogólnej liczby obiektów mostowych, 19 szt. to mosty o długości powyżej 200 m przez rzeki i zbiorniki wodne takie jak: Wisła, Bug, Narew, Pilica, Jezioro Zegrzyńskie a 60 szt. to kładki dla pieszych. Na terenie administrowanym przez Oddział w  Warszawie GDDKiA znajduje się stalowy most przez rzekę Wisłę w miejscowości Wyszogród o długości 1201,12 m. Ponadto na sieci dróg administrowanych przez Oddział w Warszawie funkcjonuje 370 szt. przepustów o świetle poziomym i pionowym nie mniejszym niż 1,50 m oraz 19 szt. tuneli (w tym 11 szt. przejść podziemnych).

 Obiekty mostowe z podziałem na materiał konstrukcji dźwigarów głównych.
 

Rodzaj materiału konstrukcyjnego dźwigarów głównych

Liczba

Długość

Powierzchnia

 

szt.

mb

m2

stalowe

154

20238,24

205535,29

żelbetowe

409

21684,25

284150,85

sprężone

314

21585,08

301143,56

kamień, cegła

1

7,70

76,54

Ogółem

878

63515,27

790906,24