Konsultacje społeczne


Strona umożliwia wzięcie udziału w konsultacjach społecznych na etapie przygotowania dokumentcji projektowej dla zadań przewidzianych do realizacji na sieci dróg krajowych województwa lubelskiego. Strona podlega bieżącym aktualizacjom.