Obwodnica Hrubieszowa w ciągu DK 74
PORPW.jpg
16 kwietnia 2009 roku lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad złożył do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację budowy obwodnicy Hrubieszowa.


Inwestycja ujęta jest w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej na lata 2011-2012. Obwodnica Hrubieszowa powstanie w ciągu drogi krajowej nr 74. W informacji środowiskowej przedstawiono trzy warianty przebiegu trasy omijającej po stronie południowo wschodniej Hrubieszów. Jej długość wynosi od  8478 m do 9279 m w zależności od wariantu. Po wcześniejszych konsultacjach wskazano wariant III (oznaczony na mapie kolorem pomarańczowym) jako preferowany do realizacji.


Wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska


Informacja środowiskowa - obwodnica Hrubieszowa


Streszczenie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Postanowienie o sprostowaniu błędu pisarskiego w wydanej decyzji