Wiosenny przegląd dróg.
GDDKiA Oddział w Olsztynie informuje, że w dniach od 18 kwietnia do 20 maja 2006 r. zostanie przeprowadzony „Wiosenny przegląd dróg”

mający na celu ujawnienie miejsc i elementów dróg, które mogą powodować zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przegląd zostanie poprzedzony zbieraniem informacji od użytkowników dróg.
Prosimy o zgłaszanie uwag o stanie utrzymania i oznakowania dróg krajowych województwa warmińsko-mazurskiego pod numerem telefonu Punktu Informacji Drogowej w GDDKiA Oddział w Olsztynie (0-89) 521-28-64 oraz w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (0-89) 522-54-14 w godz. 8.00 – 15.00 w dniach 10 kwietnia-14 kwietnia 2006 r.
Uwagi o stanie utrzymania i oznakowania dróg można również zgłaszać na forum "Stan dróg krajowych Warmii i Mazur" w dziale „Konsultacje społeczne”.