GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD


ul. Wronia 53
00 - 874 Warszawa
tel. +48 22 375 88 88

Godziny pracy Urzędu:
Pon.-Pt: 815 - 1615

NIP 526 26 05 735
REGON 017511575

Interesantów w sprawach skarg i wniosków zapraszamy codziennie w godzinach 10.00 - 12.00 oraz w poniedziałki w godzinach 16.00 - 18.00 w siedziebie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przy ul. Wroniej 53 w Warszawie w pokoju 157 (I piętro) po uzgodnieniu telefonicznym (22 375 89 26) przyjmuje Pani Anna Krasucka.

Urząd zapewnia możliwość korzystania przez osoby głuchonieme z pomocy tłumacza języka migowego zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o jęz. migowym i innych środkach komunikowania się.