ZGŁOSZENIE SZKODY z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Poniżej znajdziecie Państwo wniosek zgłoszenia szkody, który po wypelnieniu należy dostarczyć do siedziby bydgoskiego Oddziału GDDKiA, Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk lub Biura Brokerów Ubezpieczeniowych.


GDDKiA O/Bydgoszcz
ul. Fordońska 6 skr. poczt 119
85-950 Bydgoszcz
tel. 52 / 323 - 45 - 14


Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń S.AVienna Insurance Group O/BY
ul. Unii Lubelskiej 4 c
85-059 Bydgoszcz
tel. 52 / 360 - 26 - 60


Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych:
Maxima Fides
ul Gdańska 91
90- 613 Łódz
tel. 42 / 636  - 64 - 98

 

PLIK do pobrania: