Rejon Dróg w Toruniu


Rejon w Toruniu


87-100 Toruń, ul. Polna 113


Kierownik: inż. Waldemar Nicpoń


tel.: (056) 6584060, fax: (056) 6230709


post.jpg rdk_torun@gddkia.gov.pl 


Obwód Drogowy Toruń


Toruń, Polna 113


Karol Jendrzejczak
Małgorzata Gajkowska


tel.: (056) 678-28-10


Obwód Drogowy Młyniec


Lubicz, Młyniec II/38


Robert Broncel
Jecek Depczyński


Obwód Drogowy Rumiankowo


Lubicz, Młyniec II/38


Małgorzata Blok
Jerzy Gajkowski