Inwestycje i remonty na drogach województwa łódzkiego


Inwestycje i remonty na drogach województwa łódzkiego

Inwestycje zrealizowane przez GDDKiA Oddział w Łodzi

 

W latach 2009 – 2016  GDDKiA Oddział w Łodzi zrealizował i oddał do użytkowania następujące inwestycje:

 

Budowa autostrady A-1 Kowal - Stryków:

 • długość – 80 km
 • lata realizacji  - 2010 – 2012
 • wartość inwestycji   - 3 mld 159 mln zł

 

 Budowa autostrady A-1 Stryków – „węzeł Tuszyn”:

 • długość – 37 km
 • lata realizacji  - 2010 – 2016
 • wartość inwestycji   - 1 mld 559 mln zł

 

Budowa autostrady A-2 Stryków – granica woj. mazowieckiego:

 • długość – 46 km
 • lata realizacji  - 2009 - 2012
 • wartość inwestycji   - 2 mld 135 mln zł

 

Budowa drogi ekspresowej S8 na odc. węzeł Wieluń – węzeł Łódź Południe:

 • długość– 114 km
 • lata realizacji  - 2011 - 2014
 • wartość  inwestycji   - 5 mld 144 mln zł

 

Dostosowanie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski – granica województwa mazowieckiego:

 • długość – 84 km
 • lata realizacji  - 2009 - 2012
 • wartość inwestycji   - 2 mld 518 mln zł

 

Budowa Obwodnicy Pabianic:

 • długość– 15 km
 •  lata realizacji  - 2010 - 2012
 • wartość inwestycji   - 569 mln zł

 

Budowa obwodnicy Krośniewic:

 • długość – 7 km
 • lata realizacji  - 2008 - 2009
 • wartość  inwestycji   - 166 mln zł

 

Budowa obwodnicy Opoczna:

 • długość - 8 km
 • lata realizacji  - 2010 - 2011
 • wartość inwestycji   - 177 mln zł

Przebudowa drogi krajowej nr 12 na odc. Łask – Wadlew:

 • długość – 11 km
 • lata realizacji  - 2010 - 2011
 • wartość inwestycji   - 30 mln zł

Budowa obwodnicy Bełchatowa:

 • długość – 11 km
 • lata realizacji  - 2015 - 2016
 • wykonawca robót budowlanych - Budimex S.A.
 • wartość inwestycji   - 146 mln zł

 

W roku 2017  GDDKiA Oddział w Łodzi oddał do użytkowania inwestycję:

 

Budowa obwodnicy Wielunia:

 • długość  – 13 km
 • okres realizacji  - 2014  – 2017
 •  koszt budowy - 178 mln zł

 

 

Inwestycje planowane

 

S14 Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi:

 • inwestycja jest podzielona na dwa odcinki realizacyjne:

- I odc. od węzła „Łódź Lublinek” do węzła „Łódź Teofilów”

- II odc. od węzła "Łódź Teofilów" (bez węzła) do dk 91  w m. Słowik

 • łączna długość – 28 km
 • data ogłoszenia przetargu na projekt i budowę – 30.06.2017 r.
 • przewidywany okres realizacji  - lata 2018 – 2022

 

Autostrada A1 Tuszyn–gr. woj. łódzkiego/śląskiego :

 • inwestycja jest podzielona na cztery odcinki realizacyjne:

- Odcinek A – węzeł Tuszyn (bez węzła) – węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00

- Odcinek B – węzeł Bełchatów (bez węzła) – węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800,00 do km 376+000,00- II odc. od węzła "Łódź Teofilów" (bez węzła) do dk 91 w m. Słowik

- Odcinek C – węzeł Kamieńsk (bez węzła) – węzeł Radomsko (z węzłem) od km 376+000,00 do km 392+720,00

- Odcinek D – węzeł Radomsko (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 392+720,00 do km 399+742,51

 • łączna długość – 63 km
 • data ogłoszenia przetargu na projekt i budowę – 30.06.2017 r.
 • przewidywany okres realizacji - lata 2018 – 2022

 

              Remonty i pozostałe prace realizowane w 2017 r.

Nr drogi

Nazwa zadania

Długość

(km)

Uwagi

A2

Podwyższenie ogrodzenia ochronnego na odcinku autostrady A-2 od gr. woj. wielkopolskiego/łódzkiego do węzła „Stryków”

od km 303+145,32 do km 361+000

lata realizacji: 2016 – 2017 r.

74

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim na DK 74 w miejscowości Paradyż  w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

0,780 km

rok realizacji: 2017 r.

42/91

Rozbudowa ulic Brzeźnickiej (DK 42) i Piastowskiej wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Piłsudskiego i Krakowską (DK 91)

0,775 km

lata realizacji: 2017 – 2018 r.

72

Remont m. Zakrzew

od km 63+100 do km 64+500

1,400 km

rok realizacji: 2017 r.

72

Remont m. Lipiny

od km 119+048 do km 120+606

1,558 km

rok realizacji: 2017 r.

83

Remont m. Warta

od km  38+200 do km  39+300

1,100 km

rok realizacji: 2017 r.

91

Remont Słowik

od km 330+425 do km 331+800

1,375 km

rok realizacji: 2017 r.

91

Remont m. Emilia

od km 331+800 do km 332+800

od km 333+300 do km 333+800

1,500 km

rok realizacji: 2017r.

91

Remont Łódź – Starowa Góra

od km 362+927 do km 364+150

1,223 km

rok realizacji: 2017r.

91

Piotrków Trybunalski - gr. woj. śląskiego od km 31+070 do km 35+700

od km 52+430 do km 56+730

od km 67+000 do km 69+700

11,630 km

rok realizacji: 2017 r.

12(91)

węzeł Tuszyn (A1) - Piotrków Tryb.

od km 337+906 (0,800)

do km 338+806 (1,700)

od km 340+506 (3,400)

do km 341+366 (4,260)

od km 343+811 (6,705)

do km 344+736 (7,630)

od km 346+686 (9,580)

do km 347+486 (10,380)

od km 349+066 (11,960)

do km 349+466 (12,360)

4,890 km

rok realizacji: 2017 r.